Grzanie indukcyjne - projektowanie wzbudników i układów (wyd. 1)


P. G. Simpson "Grzanie indukcyjne - projektowanie wzbudników i układów"
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, wydanie 1, nakład 3200 egz., Warszawa, 1964
Tłumaczył z języka angielskiego: mgr inż. Józef Kazimierczak

"W pracy omówiono urządzenia do nagrzewania indukcyjnego i ich zastosowanie do obróbki cieplnej, kucia, lutowania, topienia metali i innych procesów technologicznych stosowanych w przemyśle metalowym. Opisano szczegółowe metody obliczania wzbudników i układów zasilających wzbudniki. Wyjaśniono zasady nagrzewania indukcyjnego i działanie zarówno przetwornic średniej częstotliwości jak i generatorów wielkiej częstotliwości. Książka przeznaczona jest dla inżynierów elektryków i mechaników konstruktorów oraz technologów."

Przedmowa (5)
Rozdział 1. Teoria grzania indukcyjnego (7)
1-1. Podstawowe równania transformatora
1-2. Równania różniczkowe dla walca o pełnym przekroju
1.3. Strumień całkowity i moc w walcu o pełnym przekroju
1-4. Moc i strumień indukowany w szerokim prostokątnym płaskowniku
1-5. Moc indukowana w wydrążonym walcu i w innych przedmiotach o różnorodnych kształtach
1-6. Podsumowanie i związek teorii z praktycznym zastosowaniem
Rozdział 2. Zjawiska cieplne i metalurgiczne (35)
2-1. Przewodzenie ciepła przy grzaniu indukcyjnym
2-2. Rozkład temperatury w płaskowniku
2-3. Metalurgia stali
2-4. Wpływ ciepła właściwego
2-5. Promieniowanie i przewodzenie ciepła
2-6. Rozkład temperatury przy skrośnym grzaniu indukcyjnym
2-7. Zjawisko głębokości wnikania prądu
2-8. Rozkład temperatury przy indukcyjnym powierzchniowym grzaniu i hartowaniu
2-9. Chłodzenie i środki chłodzące
2-10. Przykłady rozkładu temperatury i twardości przy grzaniu powierzchniowym i skrośnym
2-11. Typowe gatunki stali do hartowania indukcyjnego
Rozdział 3. Zastosowanie grzania indukcyjnego (73)
3-1. Podział zastosowań
3-2. Grzanie skrośne
3-3. Typowe zastosowania
3-4. Grzanie miejscowe przy łączeniu przedmiotów
3-5. Grzanie powierzchniowe przy hartowaniu
3-6. Piece do topienia
3-7. Inne zastosowania
3-8. Dobór układu energetycznego przy grzaniu indukcyjnym
Rozdział 4. Projektowanie wzbudników (113) 
4-1. Ogólne zasady i metody projektowania wzbudników
4-2. Założenia do projektowania
4-3. Przykłady założeń wstępnych dla poszczególnych zastosowań
4-4. Przybliżona metoda obliczania wzbudników
4-5. Projektowanie wzbudników za pomocą obwodu zastępczego
4-6. Metody analogowe: modele wzbudników wykonane ze stali
4-7. Mechaniczna konstrukcja wzbudników 
Rozdział 5. Układy zasilające do grzania indukcyjnego wielkiej częstotliwości (155) 
5-1. Zasada działania generatorów wielkiej częstotliwości (radiowej)
5-2. Przemysłowe lampy generacyjne do grzania indukcyjnego wielkiej częstotliwości
5-3. Projektowanie oscylatorów klasy C
5-4. Zasilacze generatorów lampowych
5-5. Obwody sterujące generatora
5-6. Układy regulacji mocy
5-7. Dopasowujące obwody wyjściowe
5-8. Układy sterowania sygnałem z układu zewnętrznego
5-9. Pomiary w obwodach generatorów wielkiej częstotliwości
5-10. Promieniowanie rozproszone 
Rozdział 6. Układy zasilające do grzania indukcyjnego średniej częstotliwości (206) 
6-1. Zasady działania układów z generatorami maszynowymi
6-2. Ruchowe charakterystyki generatorów maszynowych
6-3. Dopasowanie obciążenia i strojenie
6-4. Układy sterujące
6-5. Pomiary przy średniej częstotliwości
6-6. Zespoły wyjściowe, urządzenia sterujące i nagrzewnice
6-7. Kompletne układy 
Rozdział 7. Układy zasilające do grzania indukcyjnego sieciowej częstotliwości (232) 
7-1. Zalety i ograniczenia
7-2. Dopasowanie obciążenia
7-3. Łączniki i urządzenia sterujące
7-4. Pomiary przy częstotliwości sieciowej
7-5. Nagrzewnice do kęsów
7-6. Kompletne układy energetyczne 
Rozdział 8. Urządzenia pomocnicze i sterujące (247) 
8-1. Linie przesyłowe; teoria
8-2. praktyczne linie przesyłowe
8-3. Przełączniki prądu wielkiej częstotliwości
8-4. Nowe źródła energii do grzania indukcyjnego
8-5. Powielacze magnetyczne
8-6. Przekształtniki tranzystorowe 
Dodatek A. Tablice funkcji ber, bei oraz ker i kei (267) 
Dodatek B. Wykresy: Średnie oporności właściwe w zależności od temperatury. Oporności właściwe w zależności od temperatury. Ilość kg nagrzxanych przez jedną kilowatogodzinę w zależności od temperatury końcowej (269) 
Dodatek C. Tablice przeliczania miar; współczynniki przeliczania miar (270) 
Dodatek D. Oczyszczanie strefowe za pomocą nagrzewania indukcyjnego prądami wielkiej częstotliwości (274) 
Wykaz literatury (276) 
Skorowidz rzeczowy (279)