Informator radiowo - warsztatowy Tom II: Lampy elektronowe i półprzewodniki (wyd. 1)


Telefunken "Informator radiowo - warsztatowy Tom II: Lampy elektronowe i półprzewodniki"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 10000 + 200egz., 1964
(z języka niemieckiego tłumaczył: M. Rajewski, W. Trzciński)

Alfabet grecki (6)
Alfabet niemiecki (7)
Skale logarytmiczne (8)
Znormalizowane ciągi liczbowe (9)
Nierówności (11)
Wartość bezwzględna (13)
Średnie i wartości średnie (14)
Wzory z teorii pola (16)
Wzory rachunku wektorowego (21)
Amerykańskie i angielskie oznaczenia drutów (25)
Kody kolorowe (27)
Kod kolorowy dla oporników (28)
Kod kolorowy dla kondensatorów (29)
Energia pola magnetycznego (35)
Wykres Smitha (41)
Przedstawienie wielkości sinusoidalnie zmiennych w czasie (54)
Szumy przy przenoszeniu sygnałów (68)
Szumy. Liczby szumowe (70)
Opornik jako źródło szumów (78)
Szumy zewnętrzne przekazywane przez antenę (82)
Podstawy techniki falowodowej (85)
Prędkości rozchodzenia się i długość fal w falowodach (88)
Przykłady rodzajów fal w falowodach (92)
Falowód jako tor (95)
Złącza falowodowe (98)
Zasady stereofonii i normy dotyczące stereofonicznych płyt gramofonowych (102)
Magnetofony. Podstawowe pojęcia i podział na klasy (109)
Korekcja przy zapisie i odczycie magnetofonowym (110)
Magnetofonowe taśmy wzorcowe wg DIN (115)
Taśmy magnetofonowe (118)
Parametry wzmacniaczy m.cz. i ich pomiar (122)
Stabilizacja spoczynkowego prądu anodowego lamp o stromych charakterystykach (136)
Regulacja lamp o stromych charakterystykach przy stabilizowanym prądzie anodowym (142)
Nowalowe lampy Pico w stopniach wejściowych pracujących w paśmie częstotliwości 400...1000MHz (145)
Strojenie odbiorników radiofonicznych (159)
Pomiar ważniejszych parametrów stopnia odchylania poziomego (164)
Lampy przekaźnikowe z zimną katodą (173)
Układy zasadnicze lamp przekaźnikowych z zimną katodą (188)
Parametry tranzystorów w układach ze wspólnym emiterem (OE) (198)
Ocena jakości tranzystorów (201)
Stabilizacja prądu spoczynkowego kolektora w tranzystorowych stopniach wejściowych (209)
Stabilizacja prądu spoczynkowego kolektora w stopniach sterujących m.cz. (217)
Stabilizacja prądu spoczynkowego kolektora w tranzystorowych stopniach końcowych pracujących w klasie A (222)
Tranzystorowe układy wejściowe krótko0 i średniofalowe (225)
Regulacja odbiornika tranzystorowego średnio- i krótkofalowego (235)
Głowica UKF na dwóch tranzystorach (239)
Tranzystorowy wzmacniacz p.cz. 10,7MHz i 470kHz (252)
Wzory dla obliczania tranzystorowych wzmacniaczy p.cz. (259)
Detektor stosunku p.cz. 10,7MHz z tranzystorowym stopniem sterującym (266)
Tranzystorowy wzmacniacz m.cz. (beztransformatorowy) wysokiej jakości odtwarzania (269)
Wzmacniacz stereofoniczny na tranzystorach (281)
Tranzystorowe przetwornice napięć stałych małej mocy (291)
Pojęcia z zakresu fizyki i techniki półprzewodników (305)
Indeks (369)