Informator radiowo-warsztatowy - lampy elektronowe i półprzewodniki (wyd. 1)


TELEFUNKEN "Informator radiowo-warsztatowy - lampy elektronowe i półprzewodniki"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 10000 + 260 egz., Warszawa, 1961
Z języka niemieckiego przetłumaczył inż. A. Banaszkiewicz

    "W książce podane są najnowsze układy oraz ich obliczenia stosowane w radiofonicznej praktyce konstrukcyjnej. Wyniki teoretycznych rozważań oraz prac doświadczalnych przedstawiono w dostępnej, zrozumiałej formie.
     Książka przeznaczona jest dla konstruktorów - warsztatowców, inżynierów i techników radiowych oraz dla zaawansowanych radioamatorów"

Miary logarytmiczne (7)
Nomogram przeliczania neperów na decybele (13)
Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne (14)
Rachunek różniczkowy (17)
Rachunek całkowy (18)
Równości przybliżone (22)
Wartości zespolone (liczby, podstawy rachunku) (24)
Podstawowe szeregi (28)
Szeregi Fouriera (31)
System dwójkowy (binarny) (35)
Podstawowe wiadomości o czwórnikach (37)
Łączenie czwórników (47)
Macierze czwórników (51)
Rodzaj czwórnika i określenie współczynników (56)
Rachunek macierzy i wyznaczników (57)
Amerykańskie i angielskie skróty (61)
Angielskie i amerykańskie miary (92)
Jednostki fizyczne(94)
Cale i milimetry (96)
Indukcyjność (97)
Pojemność własna cewki i uzwojenia (107)
Zjawisko naskórkowości (skin-effect) (108)
Linie dwuprzewodowe (111)
Pojemność (117)
Długość fal i częstotliwości (122)
Rodzaje nadawań stosowane w radiokomunikacji (123)
Zakresy częstotliwości: radiofoniczne i telewizyjne (128)
Normy telewizyjne (129)
Standard telewizyjny obowiązujący w Polsce (133)
Podstawy fizyczne działania anten odbiorczych UKF, średniofalowych i telewizyjnych (135)
Wykorzystanie obwodu wejściowego (140)
Elektron w polu elektrycznym i magnetycznym (144)
Obwody rezonansowe (154)
Obwody rezonansowe z kompensacją cieplną (157)
Filtr pasmowy p.cz. (162)
Wartości obwodów i filtrów pasmowych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (170)
Zakresy częstotliwości instrumentów muzycznych i śpiewu (176)
Poziomy głośności w fonach (177)
Promieniowanie źródeł dźwięku (178)
Transformator wyjściowy m.cz. dla lampowych stopni końcowych (186)
Transformator sieciowy (193)
Obciążalność przewodów (208)
Pojęcia i jednostki fotometryczne (210)
Budowa współczesnych lamp elektronowych (214)
Wskazówki obchodzenia się z lampami "Pico" (217)
Prądy siatki, oporność upływowa siatki (220)
Przewodność wejściowa lampy (223)
Lampa jako czwórnik czynny(226)
Lampa reaktancyjna (233)
Sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach m.cz. (239)
Lampy elektronowe mikrofalowe (254)
Przybliżone obliczanie nadajnika (260)
Układy oscylatora z obwodami rezonansowymi (267)
Układy oscylatora z przesuwnikami fazy RC (269)
Generatory i wzmacniacze z obwodami współosiowymi do lamp 2C39A i 2C40 (274)
Układy bateryjne UKF (281)
Stopień UKF z podwójną triodą ECC85 (286)
Układy przemiany częstotliwości (290)
Układy mostkowe w stopniu przemiany UKF z heterodyną własną (299)
Układy neutralizacji (301)
Wzmacniacz p.cz. odbiorników radiofonicznych AM i FM (308)
Detektor stosunku z diodami próżniowymi (312)
Detektor stosunku z diodami germanowymi (316)
Stopień końcowy niesymetryczny m.cz. z lampami próżniowymi (320)
Przejście z układu lampowego asymetrycznego na przeciwsobny (323)
Wzmacniacz końcowy przeciwsobny m.cz. (326)
Generator samodławny i multiwibrator (335)
Wytwarzanie napięć zasilających lampy oscylograficzne (339)
Modulator pierścieniowy (343)
Kwarce stosowane w telekomunikacji (346)
Chłodzenie lamp nadawczych (356)
Pomiar dynamicznych parametrów tranzystora (361)
Tranzystorowy stopień przemiany z własną heterodyną i wzmacniacz p.cz. (370)
Tranzystorowy wzmacniacz m.cz. z przeciwsobnym stopniem końcowym (376)
Jarzeniowy stabilizator napięcia (403)
Indeks rzeczowy (412)