Informator radiosłuchacza i telewidza (wyd. 1)


Bolesław Urbański "Informator radiosłuchacza i telewidza"
Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, nakład 50000 + 140 egz., Warszawa, 1958

Część pierwsza: Informator radiosłuchacza
1. Radiofonia? Rozgłośnie? Radiostacje? Radiowęzły? (7)
2. Pionierzy radiotechniki (12)
3. Z historii Polskiego Radia (15)
4. Radiofonia w Odrodzonej Polsce (25)
5. Struktura organizacyjna Polskiego Radia (44)
6. Programy Polskiego Radia (47)
7. Fale, moce i czasy nadawania polskich radiostacji (55)
8. Mapa Polski z rozmieszczeniem rozgłośni i radiostacji (61)
9. O słyszalności radiostacji (61)
10. Radiofonia przewodowa (64)
11. Jak pracuje rozgłośnia? (67)
12. Radiofonia u naszych sąsiadów (72)
13. Radiofonia w świecie (74)
14. Plany rozwojowe Polskiej Radiofonii (75)
15. Co każdy radiosłuchacz powinien wiedzieć o odbiorniku radiowym? (75)
16. Stacje napraw odbiorników radiowych (80)
17. Przepisy i prawa obowiązujące posiadaczy odbiorników radiowych (80)
18. Rozwój ruchu krótkofalowego w Polsce (83)
19. Polski przemysł radiotechniczny (90)
20. Szkolenie i wydawnictwa radiowe (91)
Część druga: Informator telewidza
1. Telewizja (99)
2. Pionierzy telewizji (112)
3. Ośrodek telewizyjny (115)
4. Telewizja w Polsce (120)
5. Plany rozwojowe Polskiej Telewizji (138)
6. Mapa Polski z rozmieszczeniem Ośrodków Telewizyjnych (139)
7. Kanały polskich stacji telewizyjnych (140)
8. Telewizja u naszych sąsiadów (141)
9. Telewizja w świecie (142)
10. Co każdy telewidz powinien wiedzieć o swoim odbiorniku? (142)
11. Organizacja usług radiotechnicznych i telewizyjnych w Polsce (naprawy sprzętu radiowego i telewizyjnego) (158)
12. Przepisy i prawa obowiązujące posiadaczy telewizorów (169)