Amatorskie wzmacniacze elektroakustyczne (wyd. 2)


A. Witort "Amatorskie wzmacniacze elektroakustyczne"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, nakład 10000 + 180 egz., Warszawa, 1970

Słowo wstępne (7)
     "Kilka lat temu napisałem książkę "Elektroakustyka dla wszystkich". Wzmacniacze elektroakustyczne zostały potraktowane w niej z konieczności dość pobieżnie. W celu uzupełnienia tej luki przygotowałem książkę niniejszą.
     Jest ona przeznaczona dla wszystkich interesujących się wzmacniaczami elektroakustycznymi. Początkującym pomoże zorientować się w problematyce, którą trzeba poznać, aby zgłębić temat. Bardziej zaawansowani amatorzy znajdą w niej niektóre wskazówki wyboru projektowania i budowy rozmaitych wzmacniaczy akustycznych. Radiotechnicy nie specjalizujący się w elektroakustyce znajdą w tej pracy zbiór głównych zasad obliczania wzmacniaczy i dane dotyczące tendencji rozwojowych.
     Książki tej można nie czytać od początku, rozdział za rozdziałem. Wystarczy przekartkować całość skupiając uwagę na rysunkach, aby zorientować się w treści. Czytanie lepiej zacząć od rozdziału, w którym spodziewamy się znaleźć wyjaśnienie interesującego nas zagadnienia. Dalsze pogłębienie tematu znajdziemy w innych rozdziałach.
     Książka ta zawiera znaczną liczbę schematów i opisów najrozmaitszych wzmacniaczy i ich członów, które mogą ułatwić wykonanie we własnym zakresie potrzebnego wzmacniacza. Nie są to jednak recepty umożliwiające zbudowanie wzmacniacza bez posiadania pewnego zasobu wiadomości podstawowych i skromnego doświadczenia praktycznego w dziedzinie radiotechniki. Zupełnie "surowi" amatorzy powinni zatem nieco się przygotować zanim przystąpią do realizacji poważniejszych zadań montażowych.
     Mam nadzieję, że praca niniejsza, chociaż bardzo skromna w objętości i niejednolita w głębokości ujęcia tematu, przyczyni się do upowszechnienia - szczególnie wśród młodzieży - podstawowych wiadomości technicznych o wzmacniaczach elektroakustycznych.
     Drugie wydanie książki jest powtórzeniem pierwszego jej wydania. Poprawione zostały zauważone błędy oraz uzupełniono dodatki opisem dwóch tranzystorowych wzmacniaczy mocy.
     Warszawa, 1970r.       Autor"

Główne oznaczenia literowe (8)
1. Wzmocnienie i wzmacniacze (15)
2. Parametry i wskaźniki jakościowe wzmacniaczy (21)
3. Struktura i schematy wzmacniaczy (35)
4. Zasady wzmacniania (42)
5. Sprzężenia zwrotne (53)
6. Typowe układy wzmacniające (68)
7. Układy mieszające i korekcyjne (87)
8. Obliczanie stopni wzmacniających (małej mocy) (97)
9. Obliczanie stopni mocy (121)
10. Układy wzmacniaczy mocy (148)
11. Transformatory wyjściowe (160)
12. Zasilacze (175)
13. Konstrukcja i montaż (189)
14. Uruchamianie i badanie wzmacniaczy (204)
15. Użytkowanie wzmacniaczy (221)
16. Wzmacniacze stereofoniczne (227)
Dodatek 1.
Wzmacniacz dla początkujących (234)
Dodatek 2.
Uniwersalny wzmacniacz o mocy 2 x 4W (237)
Dodatek 3.
Wzmacniacz Hi-Fi o mocy 15W (241)
Dodatek 4.
Samochodowy wzmacniacz mocy (245)
Dodatek 5.
Dodatkowe przedwzmacniacze tranzystorowe (247)
Dodatek 6.
Przedwzmacniacze tranzystorowe (251)
Dodatek 7.
Najprostszy tranzystorowy wzmacniacz mocy (257)
Dodatek 8.
Tranzystorowy wzmacniacz Hi-Fi (262)
Dodatek 9.
Radiatory do tranzystorów (268)
Dodatek 10.
Przybliżone dane techniczne niektórych typów tranzystorów stosowanych we wzmacniaczach m.cz. (272)
Literatura uzupełniająca (274)