A. Witort "Elektroakustyka dla wszystkich"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 8000 + 190 egz., Warszawa, 1963

    "Książka zaznajamia Czytelnika w przystępnej formie z elementami i urządzeniami elektroakustyki jak: mikrofony, adaptery, głośniki, wzmacniacze oraz ze zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w tych urządzeniach w czasie ich pracy.
     Książka zawiera również wiele cennych wskazówek odnośnie instalowania wspomnianych urządzeń.
     Przeznaczona jest dla radioamatora - elektroakustyka, amatora jazzu i każdego miłośnika muzyki, który chciałby udoskonalić i rozbudować we własnym zakresie domowy zestaw elektroakustyczny i niewielkim kosztem podnieść jakość odtwarzania muzyki."
Słowo wstępne (5)
     "Praca ta jest przeznaczona dla wszystkich. Zarówno dla tych, którzy chcieliby ulepszyć jakość brzmienia dźwięku swego odbiornika, jak i dla tych, którzy budują domowy zestaw Hi-Fi. Również dla tych, którzy mają kłopoty z przygotowaniem instalacji elektroakustycznej na zabawę taneczną, budują urządzenie dla świetlicy szkolnej, nagłaśniają sale i dla wszystkich innych.
     Książki tej można nie czytać od początku, kolejno rozdział za rozdziałem. Po przejrzeniu ogólnym można zaczynać od rozdziału, który wydaje się interesujący lub w którym spodziewamy się znaleźć wyjaśnienie wybranego zagadnienia. W razie potrzeby możemy zaglądać do innych rozdziałów, a także do innych książek.
     Elektroakustyka nie jest łatwą dziedziną. Ta książka również nie jest łatwa i wyjaśniając pewne sprawy nasuwa jednocześnie czytającemu wiele nowych wątpliwości i zagadnień - nie ma na to rady, ponieważ żadna z poruszonych kwestii nie została nawet z grubsza wyczerpana. Mam jednak nadzieję, że materiał zawarty w pracy ułatwi w wielu przypadkach znalezienie właściwego rozwiązania niektórych zagadnień elektroakustyki użytkowej.
     Na zakończenie pragnę zachęcić amatorów dobrej muzyki do budowy domowego zestawu elektroakustycznego. Nawet przy skromnym zasobie wiedzy technicznej można uzyskać zupełnie niezłe rezultaty, jeżeli zająć się tą sprawą poważnie i wykazać dostateczną cierpliwość.
     Warszawa, 1962 r.,  Autor"
1. Dźwięki z radioodbiornika (7)
2. Głośnik dodatkowy (18)
3. Dźwięk i słuch (32)
4. Wskaźniki jakościowe (53)
5. Domowy zestaw elektroakustyczny (61)
6. Głośniki (67)
7. Obudowy (96)
8. Zespoły głośnikowe (116)
9. Kolumny dźwiękowe (138)
10. Wzmacniacze (146)
11. Adaptery (164)
12. Mikrofony (172)
13. Zasady nagłaśniania (176)
14. Wzmacnianie dźwięków (186)
15. Instalacje elektroakustyczne (193)
16. Pseudostereofonia i stereofonia (209)
Literatura uzupełniająca (218)

Komentarze obsługiwane przez CComment