Elektroakustyka dla wszystkich (wyd. 2)


Aleksander Witort "Elektroakustyka dla wszystkich"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie, Warszawa, 1966

Słowo wstępne (5)
1. Dźwięk z radioodbiornika (7)
2. Głośnik dodatkowy (18)
3. Dźwięk i słuch (32)
4. Wskaźniki jakościowe (53)
5. Domowy zestaw elektroakustyczny (61)
6. Głośniki (67)
7. Obudowy (96)
8. Zespoły głośnikowe (116)
9. Kolumny dźwiękowe (138)
10. Wzmacniacze (146)
11. Adaptery (164)
12. Mikrofony (172)
13. Zasady nagłaśniania (176)
14. Wzmacnianie dźwięków (186)
15. Instalacje elektroakustyczne (193)
16. Pseudostereofonia i stereofonia (209)
Literatura uzupełniająca (218)