Układy synchronizacji i regulacji


J. Chabłowski, "Układy synchronizacji i regulacji"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, Warszawa, 1971

Od Wydawcy (5)
1. Synchronizacja odbiorników telewizyjnych (7)
2. Selekcja (wydzielanie) impulsów synchronizacji (10)
Selektor diodowy. Selektor triodowy. Selektor pentodowy. Selektor tranzystorowy. Obwód wejściowy selektora. Selektor z dwójnikiem przeciwzakłóceniowym. Selektor lampowy z dodatkowym ograniczaniem zakłóceń w obwodzie wejściowym. Selektor lampowy z wygaszaniem zakłóceń. Selektor tranzystorowy z wygaszaniem zakłóceń. Selektor lampowy z detektorem zakłóceń. Selektor tranzystorowy z detektorem zakłóceń. Selektor tranzystorowy podwójny.
3. Synchronizacja bezpośrednia generatorów odchylania (37)
4. Separacja (rozdział) impulsów synchronizacji (41)
Separator różniczkujący. Separator całkujący.
5. Przykłady praktycznych rozwiązań selektorów i separatorów (50)
6. Synchronizacja pośrednia generatorów odchylania (54)
Automatyczna regulacja częstotliwości odchylania poziomego. Automatyczna synchronizacja generatorów odchylania poziomego. Automatyczna synchronizacja generatorów odchylania pionowego.
7. Układy regulacyjne w odbiornikach telewizyjnych (84)
8. regulacja wzmocnienia (84)
Diodowe detektory ARW. Kluczowane detektory ARW. Układy zabezpieczające przed przesterowaniem (116)
9. Regulacja luminancji (119)
Składowa stała sygnału wizyjnego. Układy automatycznej regulacji luminancji.
10. Regulacja kontrastu (146)
Wiadomości ogólne. Automatyczna regulacja kontrastu.
11. Regulacja wyrazistości (160)
Wiadomości ogólne. Układy regulacji wyrazistości.
12. Regulacja częstotliwości heterodyny (174)
13. Regulacje w układach odchylania (183)
14. Regulacja zdalna odbiorników telewizyjnych (190)
15. Różne układy regulacyjne, pomocnicze i zabezpieczające w odbiornikach telewizyjnych (192)
Bibliografia (195)