Domowa stacja elektryczna

Domowa stacja elektryczna, L. Danilewicz
Nakładem Księgarni B.Kotuli, Cieszyn, lata 20-te, Samouczek Techniczny, Nr. 50.

 • Wstęp (3)
  "Elektryczne oświetlenie jest bezwzględnie najdoskonalsze ze wszystkich istniejących.
  Jedyną wadą jego jest zależność od stacji (centrali) elektrycznej pod względem właściwości wytwarzanego przez nią prądu, jako też pod względem odległości od niej.
  Praktycznie, nawet przy stosowaniu nowoczesnych metod przesyłania prądu, odległość ta wynosi najwyżej dla prądu stałego 1200-1500m, dla zmiennego 10-12km.
  Mieszkanie, położone w odległości większej od najbliższej centrali skazane jest na używanie innego rodzaju oświetlenia lub też muszą wytwarzać prąd na własną rękę..."
 • Pojęcia ogólne (4)
 • Baterje (8)
  Ogniwo Wolty.
  Ogniwo Leclanche'go.
  Ogniwo Grenet'a.
  Ogniwo Daniela.
  Ogniwo Meidinger'a.
  Łączenie ogniw w baterje.
 • Przyrządy pomocnicze (15)
 • Maszyny (18)
  Akumulatory (23)
  Instalacja (26)
  Projektowanie.