Nawijanie cewek przyrządów elektrycznych

Nawijanie cewek przyrządów elektrycznych, Jerzy Dobrski
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 5117 egz., Warszawa, 1957

 • I. Podstawowe wiadomości z elektrotechniki (5)
  Prąd elektryczny.
  Napięcie.
  Obwód elektryczny.
  Oporność.
  Prawo Ohma.
  Moc elektryczna.
  Pomiary prądu, napięcia i oporności.
  Zjawiska wywoływane przez prąd elektryczny.
 • II. Wiadomości ogólne o uzwojeniach (16)
 • III. Zjawiska występujące w uzwojeniach (22)
  Zjawiska powstające pod wpływem ciepła.
  Zjawiska powstające pod wpływem napięcia.
  Zjawiska natury mechanicznej.
 • IV. Części składowe uzwojeń. Materiały stosowane na uzwojenia (30)
  Podział uzwojeń.
  Podział materiałów.
  Materiały stosowane na izolację międzyuzwojeniową, międzywarstwową i międzyzwojową.
  Druty nawojowe.
  Inne materiały przewodzące.
  Materiały pomocnicze.
 • V. Wyposażenie nawijalni cewek (40)
  Narzędzia nawijacza i ich zastosowanie.
  Nawijarki, ich budowa i działanie.
  Urządzenia dodatkowe.
 • VI. Wykonywanie korpusów cewek (58)
  Korpusy prasowane z bakelitu i innych mas plastycznych i korpusy porcelanowe.
  Korpusy tulejowe klejone.
  Korpusy tulejowe cięte.
  Korpusy kołnierzowe klejone.
  Korpusy bakelitowe składane.
  Korpusy specjalne.
 • VII. Nawijanie cewek (70)
  Instrukcje wykonawcze.
  Nawijanie cewek o korpusach kołnierzowych.
  Nawijanie cewek o korpusach tulejowych (bezkołnierzowych).
  Nawijanie cewek bezkorpusowych.
  Wykonywanie cewek na duże prądy.
  Wykonywanie cewek z taśmy miedzianej nawijanej na płask.
  Wykonywanie cewek z taśmy miedzianej nawijanej na sztorc.
  Nawijanie cewek z początkiem i końcem uzwojenia na zewnętrznej warstwie.
  Nawijanie kilku cewek jednocześnie.
  Wyprowadzanie zaczepów.
  Nawijanie cewek wysokonapięciowych.
  Nawijanie cewek wysokonapięciowych o krótkich warstwach.
  Nawijanie cewek wysokonapięciowych o długich warstwach.
  Nawijanie cewek żarzeniowych, cewek przekładników prądowych itp.
  Wykonywanie izolacji papierowo - olejowej cewek wysokonapięciowych.
  Nawijanie cewek transformatorów regulacyjnych na rdzeniach okrągłych.
  Wykończenia wyprowadzeń.
  Wykonywanie połączeń lutowanych.
  Uwagi ogólne dotyczące wykonywania uzwojeń. Najczęściej spotykane błędy wykonania.
 • VIII. Suszenie i nasycanie uzwojeń (119)
  Cel nasycania.
  Syciwa i ich zastosowanie.
  Urządzenia do suszenia i nasycania.
 • IX. Transport i przechowywanie cewek (125)
 • X. Próby kontrolne cewek (127)
 • XI. Bezpieczeństwo pracy (132)
 • Wykaz piśmiennictwa (135)