O radiofonii


Ryszard Doński, "O radiofonii"
Wiedza Powszechna, Sp. Wyd.- Ośw. "Czytelnik", nakład 20200egz.,  Łódź, 1951

• Wstęp
• O wynalazku radia (10)
• O dźwiękach (14)
• O elektryczności 17)
• Jak przesyłamy dźwięki na odległość (23)
• Jak zbudowana jest stacja radiofoniczna (27)
• Jak działa mikrofon (29)
• W rozgłośni, czyli jak powstają audycje radiowe 32)
• W radiostacji (45)
• Jak odbieramy fale radiowe (49)
• Radiofonia w Polsce Ludowej (58)
• Radiofonia w Planie 6-Letnim (60)
• Radiofonia w służbie obozu wojny i obozu pokoju (63)


Streszczenie (w oparciu o wybrane cytaty):

Przed wojną radiofonia rozwijała się bardzo powoli, gdyż rząd kapitalistyczny okazywał niewielka troskę o szkolenie kadr naukowców, jak i rozwój nauki w ogóle. Radiofonia stanowiła trudny problem dla powstającej w Polsce po wygnaniu wroga Władzy Ludowej, która od początku swego istnienia właściwie doceniała ogromne znaczenie radiofonii. Wydatna i bezinteresowna pomoc Zawiązku Radzieckiego, jak i ciężki trud polskich robotników i inżynierów spowodowały to, że w niezwykle krótkim okresie czasu nasza radiofonia została odbudowana.
Radiofonia w krajach kapitalistycznych służy garstce posiadaczy. Celem radiofonii jest obrona prywatnych interesów klasy rządzącej oraz propaganda nowej wojny i superbroni: bomby atomowej. W krajach Demokracji Ludowej radiofonia służy masom ludowym, jest niezbędnym orężem w walce o POSTĘP i o POKÓJ.