Elementy radiotechniki


Eugeniusz Gabryelski, "Elementy radiotechniki"
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1960

1. Jak otrzymujemy prąd stały dla celów radiotechnicznych (3)
2. Jaką rolę spełnia indukcja własna w obwodzie prądu zmiennego (8)
3. Jaką rolę spełnia pojemność w obwodzie prądu zmiennego (11)
4. Jak współdziałają opory: indukcyjny i pojemnościowy połączone szeregowo (14)
5. Wiadomości uzupełniające (16)
6. Badanie przebiegu rozładowania kondensatora (22)
7. Od czego zależy okres drgań obwodu drgającego (25)
8. Jakie są warunki rezonansu obwodów drgających (28)
9. Jak powstają i rozchodzą się fale elektromagnetyczne (32)
10. Nadajnik fal elektromagnetycznych (36)
11. Badanie charakterystyki triody (39)
12. Trioda jako wzmacniacz (42)
13. Modulacja fal radiowych. Nadajnik radiofoniczny (46)
14. Odbiór fal modulowanych. Trioda jako detektor (48)
15. Praktyczne znaczenie radia (50)