Izolatory wysokiego napięcia


Jerzy Gzylewski "Izolatory wysokiego napięcia"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 5135 egz., Warszawa, 1955

Wstęp (5)
1. Podział izolatorów i wymagania stawiane izolatorom (5)
2. Wiadomości podstawowe o polu elektrycznym (12)
3. Wyładowania elektryczne (18)
4. Materiały izolacyjne stosowane do wyrobu izolatorów wysokiego napięcia (30)
5. Układy izolacyjne (38)
6. Konstrukcje izolatorów wysokiego napięcia (53)
7. Okucia izolatorów (109)
8. Dobór i montaż izolatorów (112)
9. Wyrób izolatorów ceramicznych (119)
10. Wyrób izolatorów przepustowych z papieru bakelizowanego (125)
11. Badania profilaktyczne (134)
Wykaz piśmiennictwa (144)