Magnetofon taśmowy


R. Girulski, J. Różycki, "Magnetofon taśmowy"
Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, 1964
Karta katalogowa została sporządzona dzięki materiałom udostępnionym przez Pan Marcina Sroczyka

 1. Wstęp (5)
  Rozwój techniki zapisywania dźwięku na nośniku magnetycznym. Zastosowanie magnetofonu. Zastosowanie magnetofonu amatorskiego.
 2. Zasady działania magnetofonu taśmowego (11)
  Krzywe magnesowania i materiały magnetyczne. Głowice magnetofonowe. Skuteczność dynamiczna głowic zapisujących, odczytujących i kasujących. Zapisywanie z podkładem prądu wielkiej częstotliwości. Odczytywanie. Szczegóły przebiegu procesu zapisywania i kasowania. Nośniki magnetyczne. Korekcja charakterystyki częstotliwościowej przy prędkościach przesuwu taśmy 19 i 9,5cm/s. Magnetofony do zapisywania dwóch śladów dźwiękowych. Systemy zapisywania stereofonicznego.
 3. Wykonanie praktyczne magnetofonu (69)
  Wstęp. Wykonanie głowic. Wzmacniacze magnetofonowe. Mechanizm napędowy magnetofonu. Szczegóły wykonania elektrycznych i mechanicznych podzespołów magnetofonu. Uruchomienie magnetofonu.
 4. Przenośny magnetofon bateryjny "Grundig" typ "Niki" (149)
 5. Sposób używania magnetofonu (153)
  Zapis z odbiornika radiowego. Zapis z mikrofonu. Wzmacniacz mocy "Hi-Fi", Uwagi dotyczące głośników.
 6. Niedomagania pracy magnetofonu, objawy i przyczyny (163)
  Niedomagania wywołane wadliwą pracą mechanizmu napędowego magnetofonu. Niedomagania wywołane wadliwą pracą części elektrycznej magnetofonu.

  Wykaz piśmiennictwa (167)