Magnetofon taśmowy (wyd. 4)


R. Girulski, J. Różycki "Magnetofon taśmowy"
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 4 poprawione i uzupełnione, nakład 10190 egz., Warszawa, 1962

 1. Wstęp (5)
  Rozwój techniki zapisywania dźwięku na nośniku magnetycznym.
  Zastosowanie magnetofonu.
  Zastosowanie magnetofonu amatorskiego.
 2. Zasady działania magnetofonu taśmowego (9)
  Krzywe magnesowania i materiały magnetyczne.
  Głowice magnetofonowe.
  Zapisywanie z podkładem prądu stałego.
  Zapisywanie z podkładem prądu wielkiej częstotliwości.
  Odczytywanie.
  Szczegóły przebiegu procesu zapisywania, odczytywania i kasowania.
  Nośniki magnetyczne.
  Korekcja charakterystyki częstotliwościowej przy prędkościach przesuwu taśmy 19 i 9,5 cm/s.
  Magnetofony do zapisywania dwóch śladów dźwiękowych.
 3. Wykonanie praktyczne magnetofonu (48)
  Wstęp.
  Wykonanie głowic.
  Wzmacniacze magnetofonowe.
  Mechanizm napędowy magnetofonu.
  Szczegóły wykonania elektrycznych i mechanicznych podzespołów magnetofonu.
  Uruchomienie magnetofonu.
 4. Układy magnetofonów produkcji fabrycznej (128)
  Przystawka magnetofonowa "Toni"
  Magnetofon "Smaragd"
  Magnetofon "Piosenka"
  Magnetofon "Stellavox" typ SM4
 5. Sposób używania magnetofonu (144)
  Zapis z odbiornika radiowego.
  Zapis z mikrofonu.
  Zapis z płyt gramofonowych.
  Uwagi dotyczące głośników.
 6. Niedomagania pracy magnetofonu, objawy i przyczyny (154)
  Niedomagania wywołane wadliwą pracą mechanizmu napędowego magnetofonu.
  Niedomagania wywołane wadliwą pracą części elektrycznej magnetofonu.

  Wykaz piśmiennictwa (157)