Magnetofon taśmowy (wyd. 6)


R. Girulski, J. Różycki "Magnetofon taśmowy"
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 6, nakład 10200 egz., Warszawa, 1969

W książce opisano konstrukcję i zasady działania magnetofonu taśmowego zarówno lampowego jak i tranzystorowego, sposoby eksploatacyjnej regulacji i pomiarów kontrolnych, procesy nagrywania i odtwarzania zapisu oraz przyczyny niedomagań w działaniu urządzenia i sposoby ich usuwania.
Książka jest przeznaczona dla wszystkich użytkowników magnetofonów, radioamatorów oraz dla interesujących się elektroakustyką.

 1. Wstęp (5)
  Rozwój techniki zapisywania dźwięku na nośniku magnetycznym.
  Zastosowanie magnetofonu.
  Zastosowanie magnetofonu amatorskiego.
 2. Wiadomości podstawowe (11)
  Zasady działania magnetofonu taśmowego.
  Magnetofon w układzie blokowym.
  Zagadnienie wierności nagrań dźwiękowych.
  Wykaz symboli graficznych.
 3. Konstrukcja i działanie magnetofonu taśmowego (17)
  Mechanizm napędowy magnetofonu.
  Zespół nagrywający.
  Zespół odtwarzający.
  Urządzenia kontrolno - pomiarowe.
  Magnetofonowe zasilacze sieciowe.
  Układy magnetofonów tranzystorowych.
 4. Nagrywanie dźwięku (102)
  Rodzaje i możliwości amatorskich nagrań dźwiękowych.
  Eksploatacyjna regulacja magnetofonu.
  Pomiary wzmacniaczy magnetofonu.
  Zapis z odbiornika radiowego.
  Zapis z mikrofonu.
 5. Wzmacniacze mocy "Hi-Fi" (115)
 6. Uwagi dotyczące głośników (123)
  Szerokopasmowy zestaw głośnikowy.
 7. Pomiarowe przyrządy elektroakustyczne (128)
  Woltomierz do pomiaru napięć zmiennych w pasmie częstotliwości akustycznych.
  Prosty generator akustyczny.
  Generator akustyczny 20Hz÷20kHz.
 8. Niedomagania w działaniu magnetofonu, ich objawy i przyczyny (133)
  Niedomagania wynikające z wadliwej pracy mechanizmu napędowego.
  Niedomagania wynikające z wadliwej pracy części elektrycznej.

  Wykaz piśmiennictwa (137)