Magnetofon TONETTE - opis i eksploatacja (wyd. 2)


Tadeusz Głuski, Mieczysław Próchnicki "Magnetofon TONETTE - opis i eksploatacja"
Wydanie II, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1972

  • Wstęp (11)
  1. Opis mechaniczny magnetofonu "Tonette" (13)
  2. Zagadnienia eksploatacyjne (78)
  3. Opis elektryczny magnetofonu "Tonette" (93)
  4. Strojenie i sprawdzanie parametrów magnetofonu (144)
  5. Zagadnienia eksploatacyjne (163)
  6. Schematy ideowe i montażowe (201)
  7. Wykaz części i podzespołów (201)
  • Wykaz piśmiennictwa (206)