Magnetofon ZK120, ZK125, ZK140, ZK145 (wyd. 2)


Tadeusz Głuski, Mieczysław Próchnicki "MagnetofonZK120, ZK125, ZK140, ZK145"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, nakład 20000 + 180 egz., Warszawa, 1973

Wstęp (9)
Część I
Ogólna charakterystyka magnetofonów ZK120, ZK125, ZK140, ZK145 i przepisy prawidłowej eksploatacji (11)
1. Ogólna charakterystyka magnetofonów (11)
2. Obsługa magnetofonu i przepisy prawidłowej eksploatacji (16)
Część II
Układ mechaniczny magnetofonów ZK120, ZK125, ZK140, ZK145 (39)
3. Opis części mechanicznych magnetofonów ZK120, ZK125, ZK140, ZK145 (39)
Część III
Układ elektryczny magnetofonów ZK120, ZK125, ZK140, ZK145 (138)
5. Opis elektryczny magnetofonów ZK120, ZK125, ZK140, ZK145 (138)
6. Strojenie i sprawdzanie parametrów magnetofonu (213)
7. Naprawy układu elektrycznego i wymiana głowic (235)
8. Taśmy magnetyczne (242)
9. Części elektryczne (254)
10. Części mechaniczne (264)