Magnetofony ZK246 i M2404S - budowa działanie naprawa (wyd. 1)


Tadeusz Głuski, Mieczysław Próchnicki "Magnetofony ZK246 i M2404S - budowa działanie naprawa"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 15000 + 200 egz., Warszawa, 1977

Część I
OBSŁUGA MAGNETOFONÓW
1. Charakterystyka magnetofonów (11)
2. Obsługa i zagadnienia eksploatacyjne (15)
3. Współpraca magnetofonów z innymi urządzeniami (34)
Część II
UKŁAD MECHANICZNY MAGNETOFONÓW ZK246 I M2404S
4. Opis części mechanicznych magnetofonów ZK246 i M2404S (39)
5. Wskazówki serwisowe i naprawy (129)
Część III
UKŁADY ELEKTRYCZNE MAGNETOFONÓW
6. Opis elektryczny magnetofonów (151)
7. Strojenie i sprawdzanie parametrów magnetofonów (211)
8. Naprawy układu elektrycznego i wymiana głowic (227)
9. Taśmy magnetyczne (234)
Część IV
SCHEMATY I WYKAZ CZĘŚCI
10. Schematy (241)
11. Wykaz części (243)