Podstawy radiotechniki i telewizji (wyd. 1)


Roman Grabiański "Podstawy radiotechniki i telewizji"
Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, nakład 10000 + 200 egz., Warszawa, 1966

1. Zasada przenoszenia informacji drogą radiową (9)
Podstawy informacji. Sygnał. Części składowe toru radiowego.
2. Podstawowe wiadomości z elektroakustyki
3. Zasada pracy przetworników elektroakustycznych (33)
4. Zasada działania wzmacniacza (53)
5. Szeregowy obwód rezonansowy (70)
6. Równoległy obwód rezonansowy (77)
7. Obwody sprzężone (83)
8. Obwody rezonansowe w zakresie ukf (88)
9. Odbiór o bezpośrednim wzmocnieniu i heterodynowy (91)
10. Przemiana częstotliwości (98)
11. Wzmacniacze częstotliwości pośredniej (107)
12. Detekcja (111)
13. Sprzężenie zwrotne (119)
14. Zasilanie urządzeń odbiorczych (128)
15. Oporniki (135)
16. Kondensatory (155)
17. Cewki (168)
18. Dielektryki (174)
19. Druty nawojowe (184)
20. Rdzenie wielkiej częstotliwości (186)
21. Stabilizatory napięcia i prądu (192)
22. Generatory (207)
23. Generatory RC (222)
24. Generatory relaksacyjne (229)
25. Stabilizacja wielkiej częstotliwości (236)
26. Praca wzmacniacza wielkiej częstotliwości (243)
27. Modulacja (250)
28. Układy modulacji amplitudy (256)
29. Modulatory (263)
30. Wzmacniacze mocy modulowanej w.cz. (270)
31. Linie długie (275)
32. Elementy promieniujące (302)
33. Układy antenowe (314)
34. Promieniowanie świetlne (324)
35. Podstawowe jednostki optyki (336)
36. Własności soczewek (341)
37. Własności obiektywów (348)
38. Oświetlenie scen (361)
39. Własności wzroku (364)
40. Charakterystyka przenoszenia kontrastów (370)
41. Zasada przesyłania obrazu (377)
42. Elektron w polu elektrycznym (382)
43. Elektron w polu magnetycznym (391)
44. Zjawiska fotoelektryczne (394)
45. Luminescencja elektronów (403)
46. Metody wybierania (407)
47. Pasmo częstotliwości wymagane w telewizji (411)
48. Próżniowe fotokomórki emisyjne (414)
49. Powielacze fotoelektronowe (418)
50. Lampy analizujące z dużą prędkością elektronów (431)
51. Lampy analizujące z małą prędkością elektronów (431)
52. Lampy obrazowe (448)
53. Synchronizacja wybierania (461)
54. Telewizja kolorowa (470)
Wykaz literatury (501)
Skorowidz (503)