Symbole i skróty radiowe


Franciszek J. Gajewski "Symbole i skróty radiowe"
Nakładem autora, Kraków, 1946, Biblioteka radiowa, techniczna i naukowa.

Symbole radio - elektrotechniczne (37)
Międzynarodowe znaki matematyczne używane w obliczeniach radio - technicznych (44)
Znaki oznaczające różne wielkości (45)
Najważniejsze międzynarodowe ogólne wyrażenia elektro - techniczne (46)
Niektóre, zwłaszcza za granicą przyjęte wyrażenia elektro - techniczne (47)
Symbole elektryczne (48)
Przerachowywanie samoindukcji z mH na cm (48)
Niektóre znaki (indycje) używane w radiotechnice (49)
Przerachowanie jednostek pojemności elektrycznej (49)
Zależność oporu drutu miedzianego od częstotliwości (50)
Opór elektryczny i przepuszczalność prądu przez kondensator (51)
Przeliczenie "F na pF i cm" (52)