Symbole i skróty radiowe (1)


Franciszek J. Gajewski "Symbole i skróty radiowe"
Nakładem autora, Zakopane, 1947

Symbole radio - elektrotechniczne (149)
Międzynarodowe znaki matematyczne używane w obliczeniach radio - technicznych (156)
Znaki oznaczające różne wielkości (157)
Najważniejsze międzynarodowe ogólne wyrażenia elektro - techniczne (158)
Niektóre, zwłaszcza za granicą przyjęte wyrażenia elektro - techniczne (159)
Symbole radiowe (159)
Symbole elektryczne (160)
Niektóre znaki (indycje) używane w radiotechnice (161)
Przerachowanie jednostek pojemności elektrycznej (161)
Zależność oporu drutu miedzianego od częstotliwości (162)
Opór elektryczny i przepuszczalność prądu przez kondensator (163)
Przeliczenie "F na pF i cm"