Układy elektroniczne - tom 1 (wyd. 1)


Wiktor Golde "Układy elektroniczne - tom 1"
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 10230 egz., Warszawa, 1970

Przedmowa (11)
Ważniejsze oznaczenia literowe (13)
Rozdział 1. Właściwości układów liniowych (17)
Rozdział 2. Lampowe i półprzewodnikowe elementy liniowych układów elektronicznych (67)
Rozdział 3. Podstawowe układy wzmacniające lampy elektronowej i tranzystora (105)
Rozdział 4. Szumy (133)
Rozdział 5. Sprzężenie zwrotne (165)
Rozdział 6. Zasilanie i stabilizacja punktu pracy (233)
Rozdział 7. Małosygnałowe wzmacniacze małej częstotliwości (261)
Rozdział 8. Wzmacniacze prądu stałego (313)
Rozdział 9. Wzmacniacze szerokopasmowe i impulsowe (337)
Rozdział 10. Wzmacniacze mocy małej częstotliwości (403)
Rozdział 11. Wzmacniacze pasmowe wielkiej częstotliwości (449)
Wykaz literatury (498)
Skorowidz (501)