Wytwarzanie drgań elektrycznych


Janusz Groszkowski "Wytwarzanie drgań elektrycznych"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 2616 egz., Warszawa, 1857

Przedmowa (3)
Wykaz ważniejszych oznaczeń (17)
1. Wstęp
1.1. Zagadnienie wytwarzania drgań (23)
1.2. Generatory drgań elektrycznych i ich podział (25)
1.3. Przebiegi zmienne (28)
1.4. Częstotliwość (30)
2. Drgania elektryczne
2.1. Drgania, układy drgań i rodzaje drgań (34)
2.2. Drgania mechaniczne w liniowym układzie zachowawczym (36)
2.3. Drgania elektryczne w liniowym układzie zachowawczym (42)
2.4. drgania elektryczne w liniowym układzie niezachowawczym (47)
2.5. Rozwiązanie liniowego równania drgań w płaszczyźnie zmiennej zespolonej (58)
3. Wytwarzanie drgań tłumionych
3.1. Drgania tłumione i generatory drgań tłumionych (62)
3.2. Działanie generatorów drgań tłumionych (62)
3.3. Układy generacyjne drgań tłumionych (65)
3.4. Stałość częstotliwości generatorów iskrowych (70)
4. Mechanizm powstawania drgań nietłumionych
4.1. Odtłumianie obwodu drgań (72)
4.2. Teoria liniowa i nieliniowa wytwarzania drgań (76)
5. Opory ujemne
5.1. Określenie oporu ujemnego (78)
5.2. Charakterystyki oporów ujemnych (79)
5.3. Opory ujemne czyste (85)
5.4. Opory ujemne oparte na odwracaniu fazy w układach o dwóch lampach (113)
5.5. Opory ujemne oparte na sprzężeniu zwrotnym (118)
6. Teoria liniowa wytwarzania drgań
6.1. Zagadnienia teorii liniowej wytwarzania drgań (127)
6.2. Generator o jednym obwodzie z oporem ujemnym liniowym (127)
6.3. Generator z obwodami sprzężonymi (141)
6.4. Generator prądów wielofazowych (149)
6.5. Generator o sprzężeniu zwrotnym (153)
6.6. Układy sprzężenia zwrotnego (166)
6.7. Układy o sprzężeniu zwrotnym przy bardzo wielkich częstotliwościach (188)
7. Teoria nieliniowa wytwarzania drgań
7.1. Praca generatora w warunkach nieliniowych (195)
7.2. Generator z oporem ujemnym (196)
7.3. Generator o sprzężeniu zwrotnym (201)
7.4. Metody matematyczne badania drgań nieliniowych (218)
7.5. Metody wykreślne rozwiązywania nieliniowego równania drgań (235)
7.6. Metoda techniczna (239)
7.7. Metoda równowagi mocy urojonej harmonicznych (245)
8. Wpływ elementów liniowych na częstotliwość generatora
8.1. Ogólne wyrażenie na częstotliwość oraz rodzaje wpływów liniowych (277)
8.2. Wpływ obwodu oscylacyjnego na częstotliwość (280)
8.3. Indukcyjność (283)
8.4. Pojemność (293)
8.5. Termostaty (303)
9. Wpływ elementów nieliniowych na częstotliwość generatora
9.1. Elementy nieliniowe w generatorze (311)
9.2. Praca bez harmonicznych (314)
9.3. Praca z niezmiennym widmem harmonicznych (327)
9.4. Praca przy całkowitej kompensacji mocy urojonej harmonicznych (323)
9.5. Praca z obwodem drgań o dużej dobroci (332)
9.6. Praca przy stałym wpływie zawartości harmonicznych (336)
10. Dodatkowe wpływy na częstotliwość generatora
10.1. Rodzaje wpływów (348)
10.2. Wpływ prądu siatki (348)
10.3. Wpływ lampy (353)
10.4. Wpływ czerpania energii (367)
11. Generatory o stabilizacji elektromechanicznej
11.1. Generatory piezoelektryczne (374)
11.2. Generatory kamertonowe (445)
11.3. Generatory o stabilizacji magnetostrykcyjnej (453)
11.4. Generatory brzęczykowe (458)
12. Drgania w układach z elementami reaktancyjnymi jednego znaku
12.1. Drgania sinusoidalne w układach z elementami reaktancyjnymi jednego znaku (460)
12.2. drgania relaksacyjne (471)
12.3. Generatory drgań relaksacyjnych (488)
Wykaz piśmiennictwa (505)
Skorowidz rzeczowy (537)