Radioamator i Krótkofalowiec, czerwiec 1962r., rok 12, Nr 6

1962_06.jpg (14951 bytes)

Z kraju i zagranicy (181)
Fotodiody i fototranzystory (183)
Perspektywy rozwoju łączności dalekosiężnej przy użyciu sztucznych satelitów (185)
Przyrząd do pomiaru parametru "beta" (191)
Konwerter na 144 MHz (193)
Porady (196)
Generator sygnałowy (197)
Przegląd schematów:
- Radioodbiornik VIOLETTA (198)
Ulepszenie działania wskaźnika strojenia w odbiorniku "Violetta" (200)
Postęp techniczny w elektronice (201)
Stopnie końcowe odbiornika turystycznego (207)
Krótkofalowiec Polski (209)
Odbiornik do zdalnego sterowania modeli (216)
Porady (okł. str. III)
Przypomnienie o konkursie (okł. str. IV)
Nowości (okł. str. IV)

[poprzedni][następny][spis czasopism]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl