Radioodbiornik BOLERO

[Katalog]

 1. pokrętło anteny ferrytowej
 2. regulacja siły głosu
 3. regulacja barwy tonów niskich
 4. klawisz wyłącznika sieci
 5. klawisz wyłącznika adaptera
 6. klawisz zakresu fal długich
 7. klawisz zakresu fal średnich
 8. klawisz II podzakresu fal krótkich
 9. klawisz I podzakresu fal krótkich
 10. klawisz zakresu fal ultrakrótkich
 11. regulacja barwy tonów wysokich
 12. pokrętło strojenia
Odbiornik produkcji Zakładów Radiowych im. M. Kasprzaka w Warszawie. Superheterodyna przeznaczona do odbioru stacji radiofonicznych pracujących z modulacją amplitudy (AM) lub modulacją częstotliwości (FM).

Lampy elektronowe

 1. ECC 85 - wzmacniacz w.cz., heterodyna i mieszacz dla toru FM,
 2. ECH 81 - mieszacz i heterodyna dla toru AM oraz wzmacniacza p.cz. dla toru FM,
 3. EBF 89 - wzmacniacz p.cz. dla torów AM i FM oraz detektor dla AM,
 4. ECC 85 - wzmacniacz napięciowy m.cz.,
 5. EL 84 - wzmacniacz mocy m.cz.,
 6. EM 4 - elektronowy wskaźnik dostrojenia.

Schematy

 1. schemat ideowy (157KB)

Źródła informacji

 1. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 1 - opisy i dane techniczne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,
 2. J. Trusz, W. Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony - 2 - schematy odbiorników radiowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie drugie poprawione, Warszawa, 1974,

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl