Radioodbiornik METEOR typ 6111

[Katalog]

 1. wyłącznik i regulacja siły głosu
 2. regulacja barwy dźwięku
 3. klawisz II podzakresu fal krótkich
 4. klawisz I podzakresu fal krótkich
 5. klawisz zakresu fal długich
 6. klawisz zakresu fal średnich
 7. klawisz fal ultrakrótkich
 8. strojenie fal ultrakrótkich
 9. strojenie fal krótkich, średnich i długich (AM)
 1. kondensator o zmiennej pojemności
 2. przystawka UKF
 3. cewka eliminatora p.cz.
 4. gniazdko anteny
 5. gniazdko uziemienia
 6. gniazdko anteny dipolowej
 7. lampa elektronowa UBF89
 8. lampa elektronowa UCL82
 9. bezpiecznik topikowy
 10. transformator wyjściowy
 11. głośnik
 12. żarówka oświetlająca skalę
 13. lampa elektronowa UCH81
 14. antena ferrytowa
Odbiornik produkowany przez Zakłady Radiowe "Diora". Superheterodyna średniej klasy przystosowana do odbioru stacji z modulacją amplitudy (AM) na falach długich, średnich i krótkich oraz stacji z modulacją częstotliwości (FM) na falach ultrakrótkich. Odbiornik uniwersalny przystosowany do zasilania z sieci prądu zmiennego i stałego.

Lampy elektronowe i diody

 1. L1 - UCC 85 - wzmacniacz wielkiej częstotliwości, heterodyna i mieszacz dla toru FM,
 2. L2 - UCH 81 - mieszacz i heterodyna dla toru AM, wzmacniacz pośredniej częstotliwości dla toru FM,
 3. L3 - UBF 89 - wzmacniacz pośredniej częstotliwości dla toru AM i FM oraz detektor w torze AM,
 4. L4 - UCL 82 - wzmacniacz małej częstotliwości,
 5. 2 x DOG 58 - diody germanowe pełniące funkcję detektora w torze FM.

Źródła informacji

 1. W. Trusz, Poznaj odbiorniki radiowe, wydanie 2, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1965

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl