Układy lampowe

Odbiornik radiowy ATUT 2
(źródło:
J.Trusz, W.Trusz, Odbiorniki radiowe telewizyjne i magnetofony: II Schematy odbiorników radiowych)

Dodatkowe dane dotyczące odbiornika można znaleźć w dziale Katalog na stronie firmy Fonar.


Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego ATUT2

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl