Układy lampowe

Aparat radiowy Pionier U2
(Czesław Klimczewski "Jak czytać schematy radiowe", Wyd. Komunikacyjne, 1954)

 

Rys.1. Schemat ideowy aparatu radiowego Pionier U2

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl