Układy lampowe

Aparat radiowy typ DKE 1938
(Czesław Klimczewski "Jak czytać schematy radiowe", Wyd. Komunikacyjne, 1954)

Odbiornik tzw. "ludowy". Radio jednolampowe (plus lampa prostownicza), dwuzakresowe z jednym obwodem strojonym.

Rys.1. Schemat ideowy aparatu radiowego typu "DKE 1938"

Lampa typu VCL 11 była bardzo zawodna. Powstała więc zmodyfikowana konstrukcja odbiornika przystosowana do pracy z lampą serii 21 (UCH21 lub ECH21). Schemat zmodyfikowanej wersji odbiornika przedstawiony jest na Rys.2.

Rys.2. Schemat ideowy aparatu radiowego "DKE 1938" przystosowanego do lampy serii 21

Poniżej przedstawiono schematy dwóch zasilaczy odbiornika "DKE 1938"

Rys.3. Zasilacz z lampą pośrednio żarzoną. Zasilanie prądem stałym lub zmiennym.

Rys.4. Zasilacz z lampą AZ1. Zasilanie tylko prądem zmiennym.

Poniżej przedstawiono schematy montażowe odbiornika radiowego z Rys.2.

Rys.5. Schemat montażowy (widok od góry)

Rys.6. Schemat montażowy (widok z dołu)

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl