Układy lampowe

Odbiornik radiowy Śląsk i Podhale
(W. Trusz, J.Dombrowicki "Radio i telewizja w domu")

Odbiorniki radiowe Śląsk i Podhale charakteryzują się identycznymi parametrami technicznymi i schematami. Różnica polega na tym, że Śląsk jest radiolą z wbudowanym gramofonem, zaś odbiornik radiowy Podhale wyposażony jest w dodatkowe gniazdko przeznaczone do podłączenia adaptera.

trusz3_2.gif (677514 bytes)

Rys.1. Schemat ideowy odbiorników radiowych Śląsk i Podhale

Dane techniczne

Zasilanie : sieć prądu zmiennego 127/220V.

Pobór mocy : około 80W łącznie z gramofonem.

Bezpieczniki : przy 220V na 1,5A i 0,1A.

Lampy : ECH81, 2 x ECH21, 2 x EF22, EBL21, EM4, AZ1.

Zakresy : włączenie klawisza oznaczonego:
LDŁ - stacja lokalna na falach długich,
DŁ - fale długie 1004...2070m (290...145kHz),
ŚR1 - I zakres fal średnich 323...578m (930...520kHz),
ŚRII - II zakres fal średnich 186...333m (1610...900kHz),
KRI - I zakres fal krótkich 30...52m (10...5,75MHz),
KRII - II zakres fal krótkich 16,9...26,3m (18,1...11,4MHz),
UKR - zakres fal ultrakrótkich 3...3,43m (100...87,5MHz).

Częstotliwość pośrednia : 465kHz.

Czułość : 0,05...0,08mV.

Głośniki : dwa głośniki typ GDWS.

Oświetlenie skali : 2 żarówki 6,3V; 0,3A.

Wymiary : 660mm x 355mm x 422mm.

Ciężar : około 27kG.

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl