Układy lampowe

Odbiornik radiowy Eltra typ MOT-59/1
(W. Trusz, "Poznaj odbiorniki radiowe")

Odbiornik produkowany przez Zakłady Wyrobów Elektrotechnicznych w Bydgoszczy. Jeden z pierwszych odbiorników tranzystorowych i pierwszy odbiornik krajowy, w którym zastosowano zamiast połączeń drutowych płytki drukowane. Dwuzakresowa superheterodyna na 5 tranzystorach. Radio umożliwia odbiór stacji w zakresie fal średnich i ograniczonym do odbioru stacji Warszawa I paśmie fal długich. Zasilanie prądem stałym o napięciu 6V. Częstotliwość pośrednia 465kHz.

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Eltra

 Dane techniczne

Zasilanie odbiornika : odbiornik przystosowany do zasilania prądem stałym o napięciu 6V pobieranym z czterech ogniw typu S-14 po 1,5V każde.

Pobór prądu : przy braku sygnału prąd całkowity pobierany z baterii wynosi 6...7mA, przy pełnym wysterowaniu około 25mA. Jest to równoważne poborowi mocy od 30mW do 150mW.

Czułość : średnia czułość na falach średnich od 2,5mV do 0,5mV, na falach długich około 1,5mV.

Pasmo przenoszone : pasmo częstotliwości przy spadku charakterystyki wzmocnienia o 3dB wynosi od 250Hz do 2500Hz.

Tłumienie sygnałów lustrzanych : co najmniej 25dB.

Moc wyjściowa : około 30mW.

Tranzystory i diody :
T1 - OC44 (OC613 albo TC15) - mieszacz i oscylator,
T2, T3 - OC45 (OC612 lub TC15) - wzmacniacz pośredniej częstotliwości,
T4 - OC71 (OC604) - wzmacniacz małej częstotliwości,
T5 - OC72 (OC604 spec.) - wzmacniacz mocy,
D1, D2 - DOG56 - detektor oraz układ oszczędnościowy.

Zakresy fal :
Fale średnie 187...580m (1605...520kHz),
Fale długie: Warszawa I 1322m (227kHz) - istnieje możliwość dostosowania do innych stacji długofalowych.

Częstotliwość pośrednia : 465kHz,

Antena : wbudowana wewnątrz antena ferrytowa.

Wymiary odbiornika : 160x90x38mm.

Ciężar : około 530 gramów.

Cena (w latach produkcji) : około 1250zł.

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl