Układy lampowe

Odbiornik radiowy Beethoven II
(W. Trusz, "Poznaj odbiorniki radiowe")

Beethoven II produkcji NRD jest zmodyfikowanym typem odbiornika Beethoven. Należał do odbiorników najwyższej klasy. Dwunastolampowa (10 + 2) superheterodyna o 9 obwodach czynnych przy odbiorze fal z AM (długich, średnich i krótkich) oraz 11 obwodach czynnych przy odbiorze fal z FM (ultrakrótkich). Schemat odbiornika przedstawiono na Rys.1-3. Ze względu na dużą powierzchnię rysunki zostały zeskanowane "na dużą zakładkę" więc bez problemu po wydrukowaniu i przycięciu można złożyć kompletny schemat.

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Beethoven II (część 1)

 

Rys.2. Schemat ideowy odbiornika radiowego Beethoven II (część 2)

Rys.3. Schemat ideowy odbiornika radiowego Beethoven II (część 3)

Dane techniczne

Zasilanie : sieć prądu zmiennego o napięciu 110, 127, 220 i 240V.

Pobór mocy : moc czynna pobierana z sieci przy napięciu 220W około 130W.

Bezpieczniki : topikowe 1xT1,4A; 1xT0,7A; 1x0,2A.

Lampy elektronowe : ECC85, 2xEF89, ECH81, EBF80, EABC80, ECC83, 3xEL84, EM80, AZ12.

Zakresy fal :
UKF - zakres fal ultrakrótkich 3...3,45m (100...87MHz),
KR3 - II podzakres fal krótkich 15,6...20,7m (19,3...14,5MHz),
KR2 - II podzakres fal krótkich 24...32m (12,5...9,4MHz),
KR1 - I podzakres fal krótkich 36,1...50,8m (8,3...5,9MHz),
ŚR - zakres fal średnich 185...577m (1620...520kHz),
DŁ - zakres fal długich 923...2000m (325...150kHz).

Czułość : przy mocy wyjściowej 50mW i głębokości modulacji 30% dla zakresów fal długich, średnich oraz I i II podzakresu fal krótkich 0,01mV, dla II podzakresu fal krótkich 0,015mV. Czułość na zakresie UKF przy poziomie szumów własnych 26dB około 0,002mV.

Częstotliwość pośrednia : przy włączonych zakresach fal długich, średnich i krótkich 468kHz, a przy włączonym zakresie UKF 10,7MHz.

Głośniki : jeden głośnik magnetoelektryczny 8W/3Omy dla tonów niskich, trzy głośniki magnetoelektryczne 1,5W/12Omów do odtwarzania tonów wysokich.
Anteny : wbudowana w skrzynkę antena dipolowa do odbioru w zakresie UKF oraz antena ferrytowa dl odbioru fal średnich.

Oświetlenie skali : trzy lampki 6,3V i 0,4A.

Wymiary : (Szerokość x Wysokość x Głębokość) 680x455x330mm.

Ciężar : około 30kG.

© 2000- 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl