Układy (retro)tranzystorowe

Odbiornik radiowy turystyczny "Guliwer"
(źródło: Radioamator i Krótkofalowiec 12/1965)

Rys.1. Schemat ideowy turystycznego odbiornika tranzystorowego "GULIWER"

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl