Układy lampowe

Radioodbiornik Turandot
(opis i schemat: Radioamator i Krótkofalowiec 4/1966)

Produkowany przez Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka radioodbiornik TURANDOT to wysokiej klasy aparat superheterodynowy wyposażony w lampy miniaturowe typu noval i dwie diody germanowe, przeznaczony do odbioru stacji radiofonicznych pracujących w systemie modulacji amplitudy (AM) w zakresie fal długich, średnich i krótkich oraz stacji pracujących w systemie modulacji częstotliwości (FM) w zakresie fal ultrakrótkich. Zakres UKF umożliwia dobry odbiór audycji o bardzo szerokiej charakterystyce przenoszenia bez zniekształceń i zakłóceń. Doskonałą selektywność odbiornika zapewnia 8 obwodów strojonych na zakresach fal długich, średnich i krótkich oraz 9 obwodów strojonych na zakresie UKF.
     Do odbioru audycji na zakresie fal krótkich służy wewnętrzna antena pojemnościowa, do odbioru fal długich i średnich - kierunkowa antena ferrytowa (magnetyczna), a do odbioru na zakresie UKF - wbudowana w odbiornik symetryczna antena dipolowa. Przy odbiorze bardziej odległych stacji lokalnych na zakresie UKF lepiej jest stosować zewnętrzną antenę dipolową, którą może być antena telewizyjna z kablem symetrycznym o oporności falowej 240÷300 omów.
     Naturalny odbiór muzyki z dużą dynamiką, szczególnie na zakresie UKF, zapewniają dwa głośniki szerokopasmowe umieszczone po bokach skrzynki. Klawiszowy rejestr dźwięków ułatwia słuchaczowi dostosowanie odbiornika do charakteru odbieranej audycji. Odbiornik może być użyty do odtwarzania jednokanałowego zapisu z płyt gramofonowych, jak również współpracować z magnetofonem do zapisu i odczytu taśmy magnetofonowej. "Drukowany" schemat połączeń zapewnia dużą trwałość montażu oraz ułatwia naprawę odbiornika.
     Wygląd zewnętrzny odbiornika przedstawiony jest na fotografii, a schemat ideowy na rys.1 i 2.


Rys.1. Schemat radioodbiornika Turandot (część A)


Rys.2. Schemat radioodbiornika Turandot (część B)

Ważniejsze dane techniczne

 1. Lampy i elementy półprzewodnikowe:
  ECH81 - mieszacz i oscylator dla AM oraz wzmacniacz pośr. cz. dla FM,
  ECC85 - wzmacniacz w. cz. oscylator oraz mieszacz dla FM,
  EBF89 - wzmacniacz pośr. cz. dla AM i FM oraz detektor AM,
  ECC83 - wzmacniacz napięciowy m. cz.,
  EL84 - wzmacniacz mocy,
  EM80 - elektronowy wskaźnik strojenia,
  2xDOG53 (para diod germanowych) - detektor stosunkowy FM,
  SPS-6B-250/100 - prostownik selenowy w układzie mostkowym (w zasilaczu odbiornika).
 2. Zakres fal:
  długie 150÷290kHz (1030÷2000m)
  średnie 535÷1605kHz (187÷569m)
  krótkie II 5,8÷10,7MHz (28÷52m)
  krótkie I 11,6÷18,8MHz (16÷26m)
  ultrakrótkie 65,5÷73,0MHz (4,11÷4,6m)

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl