Układy lampowe

Radio lampowe Kankan
(Ÿródło: Radioamator i Krótkofalowiec 1/1967)

Rys.1. Schemat ideowy radioodbiornika Kankan

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl