Układy tranzystorowe

Odbiornik radiowy KROKUS typ 10501
(Ÿródło: Radioamator i Krótkofalowiec 5/1967)


Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego KROKUS typ 10501

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl