Układy lampowe

Radioodbiornik Promyk-Lux (Radioamator i Krótkofalowiec 10/1968)

Radioodbiornik produkowany przez zakłady Diora. Do seryjnej produkcji wszedł w marcu 1968 roku.

1968_10_1.gif (325834 bytes)

Rys.1. Schemat ideowy

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl