Układy lampowe

Odbiornik radiowy RELAKS 2 i Trubadur
(źródło: Radioamator i Krótkofalowiec 11/1970

Radioodbiornik Trubadur jest odmianą odbiornika Relaks 2 wyposażoną w gramofon elektryczny. Oba radioodbiorniki posiadają takie same schematy elektryczne. Odbiornik Relaks 2 ma dodatkowo gniazda umożliwiające przyłączanie: dodatkowego głośnika, gramofonu elektrycznego i magnetofonu. Można w nim przyłączać również antenę dipolową zewnętrzną o impedancji 240÷300 omów i zewnętrzną antenę otwartą dla pozostałych zakresów.

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego RELAKS 2 i Trubadur

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl