Układy tranzystorowe

Kieszonkowy odbiornik tranzystorowy ARA
(źródło: Radioamator i Krótkofalowiec 2/1967)

ARA - kieszonkowy radioodbiornik tranzystorowy produkowany przez Zakłady Radiowe Eltra w Bydgoszczy, przeznaczony jest do odbioru audycji w zakresie średniofalowym i jednej stacji długofalowej. Jest to dalsze rozwinięcie konstrukcyjne poprzednio produkowanych tranzystorowych odbiorników TRAMP.

Ważniejsze dane techniczne

 • Zakresy fal:
  średnie 520÷1605kHz
  długie 227kHz
 • Częstotliwość pośrednia: 463kHz÷2kHz
 • Częstotliwość zestrojenia:
  fale średnie - oscylator 520kHz i 1605kHz
  obwód wejściowy 600kHz i 1400kHz
  fale długie - oscylator 227kHz
  obwód wejściowy 227kHz
 • Maksymalna użytkowa moc wyjściowa 50mW
 • Czułość:
  zakres fal średnich 2,V/m
  zakres fal długich 5mV/m
 • Selektancja S9: nie mniej niż 12dB
 • Prąd pobierany przy maksymalnej mocy 50mW: 50mA
 • Zasilanie: 2x1.5V (dwa ogniwa typu R6)


Schemat odbiornika ARA

Źródło danych: Radioamator i Krótkofalowiec 2/1967, Adam Sztorc

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl