Układy lampowe

Odbiornik radiowy Karioka
(Ÿródło: Radioamator i Krótkofalowiec 2/1965)

Radioodbiornik produkowany przez Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka. Superheterodyna z zakresem FM, przystosowana do pracy na 5 zakresach fal. Wbudowana antena ferrytowa.

Rys.1. Schemat ideowy odbiornika radiowego Karioka

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl