Układy lampowe

Wzmacniacz od odbiornika radiowego DSL-201
(Ÿródło: Radioamator i Krótkofalowiec 3/1972)

Rys.1. Schemat ideowy wzmacniacza od odbiornika radiowego DSL-201

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl