Układy lampowe

Odbiornik radiowy Dominante (Radioamator 5/1958)

8-lampowa superheterodyna produkcji NRD przystosowana do odbioru AM/FM. Aparat wyposażono w cztery zakresy falowe, klawiszowy przełącznik zakresów, elektronowy wskaźnik dostrojenia, dwa niezależne regulatory barwy tonu, dwa głośniki.


Schemat odbiornika Dominante


Rozmieszczenie lamp na chassis odbiornika

Dane techniczne

Zakresy częstotliwości:

 • zakres ultrakrótkofalowy - U 87÷100MHz

 • zakres krótkofalowy - K 5,9÷19MHz

 • zakres średniofalowy - M 520÷1650kHz

 • zakres długofalowy - L 150÷350kHz

Częstotliwość pośrednia:

 • dla systemu AM 468kHz (543kHz)

 • dla systemu FM 10,7MHz

Obwody:

 • 6 obwodów dla systemu AM

 • 11 obwodów dla systemu FM

Głośniki:

 • Gł1 - 3-watowy (200mm), dynamiczny, szerokopasmowy

 • Gł2 - 1-watowy (100m), dynamiczny, wysokotonowy

Lampy:

 • V1 - ECC85 - wzmacniacz w.cz., oscylator i mieszacz dla systemu FM (UKF)

 • V2 - EF89 - wzmacniacz p.cz., dla systemu FM

 • V3 - ECH81, oscylator i mieszacz dla systemu AM, wzmacniacz p.cz. dla systemu FM

 • V4 - EF89 - wzmacniacz p.cz. dla obu systemów

 • V5 - EABC80 - demodulatory dla systemów AM/FM i wstępny wzmacniacz m.cz.

 • V6 - EL84 - wzmacniacz mocy m.cz.

 • V7 - EM80 - elektronowy wskaźnik dostrojenia

 • V8 - EZ80 - prostownik dwupołówkowy

Czułość:

 • na zakresie fal ultrakrótkich 2µV

 • na zakresie fal krótkich 40µV

 • na zakresie fal średnich i długich 20µV

Zasilanie:
     z sieci prądu zmiennego o napięciu 110/127/220/240V. Moc pobierana z sieci prądu zmiennego - około 60W.

Bezpieczniki:

 • 0,4A przy napięciu sieci 220 i 240V

 • 0,8A przy napięciu sieci 110 i 127V

Wymiary: 680x415x315mm

Ciężar: 18kg

Opis działania

Układ FM:

Dla zakresu fal ultrakrótkich odbiornik wyposażony jest we własną antenę UKF wbudowaną do odbiornika. W przypadku złych warunków odbioru stacji FM do aparatu można dołączyć dipol zewnętrzny z fiderem 240 omów (wejście symetryczne).
W skład obwodu antenowego wchodzą dwa eliminatory p.cz. - 10,7MHz oraz transformator antenowy, dopasowujący wejście wzmacniacza w.cz. do anteny. Stopień wejściowy i mieszacz wraz z oscylatorem pracują na podwójnej triodzie ECC85. Jej lewa trioda pracuje w układzie wzmacniacza w.cz. z uziemioną siatką. Obwód drgań, znajdujący się w obwodzie anodowym lewej triody jest strojony pojemnościowo wraz z obwodem drgań oscylatora, pracującego na prawej triodzie tej samej lampy. W prawej triodzie odbywa się również mieszanie (sumaryczne) sygnału stacji z częstotliwością oscylatora lokalnego.
W obwodzie anodowym prawej triody znajduje się (oprócz obwodu drgań oscylatora) I filtr p.cz. nastrojony na częstotliwość 10,7MHz. Pierwszym stopniem wzmocnienia p.cz. jest pentoda w.cz. typu EF89 (lampa V2). Sygnał p.cz. wzmocniony przez tę lampę zostaje doprowadzony poprzez II filtr p.cz. na siatkę sterującą heksodowej części lampy ECH81.Lampa V4 (EF89) stanowi trzeci stopień wzmocnienia prądów p.cz. dla stacji FM. Sygnał p.cz. zostaje zdemodulowany w detektorze stosunkowym na dwóch diodach lampy EABC80.

Układ AM:

Obwód wejściowy i obwody oscylatora nie przedstawiają nic osobliwego. Antena sprzężona jest indukcyjnie ze strojonymi obwodami siatkowymi heksody lampy ECH81, pracującej jako mieszacz. Trioda tej lampy spełnia funkcję oscylatora lokalnego, pracującego w układzie Meisnera.
Lampa EF89 (V4) wzmacnia sygnały p.cz., które z kolei zostają zdemodulowane na środkowej (na schemacie) diodzie lampy kombinowanej typu EABC80. Napięcie automatyki pobierane jest z diody demodulacyjnej i rozciągnięte na lampy ECH81 i EF89. Elektronowym wskaźnikiem strojenia jest "magiczne oko" EM80.
Dwa ostatnie filtry p.cz. są podwójnymi, gdyż pracują na dwóch różnych częstotliwościach pośrednich.

Wzmacniacz m.cz.

Po detekcji prądy m.cz. sterują triodę lampy EABC80, która jest wstępnym wzmacniaczem m.cz. Potencjometr 1,2M służy do regulacji siły głosu. Tony wysokie reguluje się potencjometrem 1M. W obwodzie siatki sterującej pentody głośnikowej EL84 znajduje się potencjometr 5M, którym można regulować tony niskie. Lampa głośnikowa zasila dwa głośniki. Każdy z głośników ma oddzielny transformator głośnikowy. W celu polepszenia jakości odtwarzania audycji we wzmacniaczu m.cz. zastosowano ujemne sprzężenie zwrotne - między anodami lamp wzmacniacza m.cz., oraz między końcówką potencjometru 1,3M a wtórnym uzwojeniem transformatora głośnikowego Tr1. Na wejściu wzmacniacza m.cz. można dołączyć adapter lub magnetofon (ew. przystawkę magnetofonową). W celu nagrania audycji na taśmę magnetofonową przewidziano specjalne wyjście m.cz. z diod demodulacyjnych.

Zasilacz:

Prostownik pracuje na lampie EZ80. W filtrze zasilacza brak dławika m.cz. W związku z tym zastosowano kompensację przydźwięku sieci na części uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego (Tr1).

(Z.Pacek)

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl