Układy lampowe

Odbiornik radiowy METEOR
(Ÿródło: J.Trusz, W.Trusz, Odbiorniki radiowe, telewizyjne i magnetofony: tom 2 Schematy odbiorników radiowych)

Schemat odbiornika radiowego Meteor

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl