Radioamator i Krótkofalowiec

Radioamator i Krótkofalowiec 1961/12


Radioamator i Krótkofalowiec, ROK 11, Grudzień 1961 rok, Numer 12.

 • Z kraju i zagranicy (389)
  • Racjonalizatorstwo z Zakładach "Tonsil".
  • Echa XXX Międzynarodowych Targów Poznańskich.
  • Krajowa wystawa prac techników - amatorów.
  • Zdalne sterowanie telewizora.
 • Polska Wystawa Przemysłowa w Pekinie (391)
 • Tranzystory (392)
  • Część III: Sprawdzanie tranzystorów w warunkach amatorskich.
 • Zakłócenia w odbiorze radiofonicznym i telewizyjnym powodowane przez stacje radioamatorskie (Dokończenie) (395)
  • Zakłócenia obce.
      Często zdarza się jednak, że mimo zastosowania wszystkich środków przeciwzakłóceniowych w urządzeniu nadawczym poprawa odbioru nie następuje; wówczas należy zbadać przyczynę powstawania zakłóceń i przystąpić do usuwania tak zwanych zakłóceń obcych.
   • Tworzenie częstotliwości kombinowanych.
   • Modulacja skrośna.
   • Zakłócenia wskutek niedostatecznej selektywności odbiornika.
   • Zakłócenia powodowane przez promieniowanie wielkiej częstotliwości w części małej częstotliwości odbiornika.
 • Dupleksowy telefon głośnikowy (396)
     Dupleksowy telefon głośnikowy jest urządzeniem umożliwiającym przeprowadzanie rozmów telefonicznych bez konieczności manipulacji podczas nadawania. W przeciwieństwie do systemu simpleksowego, gdzie zmiana kierunku transmisji (z odbioru na nadawanie) następuje przy użyciu klucza naciskanego przez mówiącego abonenta, w dupleksowym systemie pracy występuje równoczesna transmisja sygnałów w obu kierunkach, dzięki czemu abonent ma wolne obie ręce.
 • Ogłoszenia (400)
 • Nasi Czytelnicy piszą (400)
 • Przystawka stereofoniczna do odtwarzania nagrań z płyt gramofonowych (401)
     Stereofonia zyskuje coraz szerszy krąg amatorów. Na razie dużą popularnością cieszą się płyty z nagraniami stereofonicznymi, a niedługo będziemy mogli odbierać stereofoniczne programy drogą radiową. Przemysł krajowy przystąpił już do produkcji płyt stereofonicznych, zaś Zakłady Radiowe imienia M. Kasprzaka opracowały model luksusowego odbiornika, wyposażonego w dwukanałowy wzmacniacz stereofoniczny małej częstotliwości do odtwarzania nagrań z płyt gramofonowych.
 • Kącik dla początkujących radioamatorów (404)
  • Miniaturowy odbiornik tranzystorowy (Część I).
 • Z opracowań konkursowych (406)
  • "TIMER" - wyłącznik czasowy.
  • Elektronowa lampa błyskowa.
 • Odbicia fal ultrakrótkich od zorzy polarnej (409)
     Referat wygłoszony 10 XI 10961 r. na Międzynarodowym Zjeździe Ultrakrótkofalowców.
 • Z praktyki radioamatorskiej (412)
  • Najprostszy i najtańszy sposób wymodulowania TX-a.
 • Porady (413)
 • Wzmacniacze liniowe do nadajników SSB (414)
 • Krótkofalowiec Polski (417)
  • Zmiany pasm amatorskich w Polsce.
  • Wyniki zawodów "World Wide DX-Contest 1960 (cw).
  • U.K.F.
  • Obserwacje satelity "OSCAR".
  • Na pasmach.
  • Wyniki zawodów "DX-Contest 1960 (fone).
  • Prognozy warunków propagacyjnych - Styczeń 1962.
  • Wiadomości DX-owe.
 • Naci Czytelnicy piszą (421)
 • Książka Łączności (422)
 • Odpowiedzi Redakcji (423)
 • Kącik filatelistyczny (423)
 • Czy wiecie, że... (424)
 • Spis artykułów zamieszczonych w miesięczniku "Radioamator i Krótkofalowiec" w 1961 roku (424)

Radioamator i Krótkofalowiec 1971/03


Radioamator i Krótkofalowiec Polski, Rok 21, Marzec 1971r., Nr 3.

Treść numeru (Druga strona okładki)

 • Z KRAJU I ZAGRANICY.
  • Nowe opracowania sprzętu radiowo - telewizyjnego w przemyśle krajowym (53)
  • Nowości w konstrukcji zagranicznego sprzętu radiowego (55)
 • ELEKTRONIKA W LOTNICTWIE CYWILNYM.
  • Lotnicze urządzenia naziemne - część I. (57)
 • RADIOKOMUNIKACJA AMATORSKA.
  • Uwagi uzupełniające do opisu "Tranzystorowy odbiornik krótkofalowy na pasma amatorskie 3,5 - 7 - 14MHz" (61)
  • Tranzystorowy konwerter kwarcowy na 145MHz (68)
 • ELEKTROAKUSTYKA.
  • Tranzystorowe wzmacniacze klasy D (62)
 • PRZEGLĄD SCHEMATÓW.
  • Odbiornik telewizyjny X23T611 firmy Philips (63)
 • Z POAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ.
  • Eksperymentalny tranzystorowy mikser z zasilaczem stabilizowanym (71)
  • Usprawnienie w układzie synchronizacji odchylania poziomego w odbiorniku TV "Szmaragd 901" (72)
  • Jeszcze o wyłączniku dźwiękowym (76)
 • KRÓTKOFALOWIEC POLSKI (73)
 • RADIOAMATORSTWO W LOK.
  • Z kroniki pionu łączności (trzecia strona okładki)
 • OD REDAKCJI (trzecia strona okładki)

Z KRAJU I ZAGRANICY.

Nowe opracowania sprzętu radiowo - telewizyjnego w przemyśle krajowym.

Rozwój techniki radiowej i telewizyjnej w tworzeniu i emisji programów pobudza również przemysł krajowy do nowych opracowań sprzętu obejmującego swym asortymentem stereofonię, odbiorniki i magnetofony samochodowe oraz telewizory przystosowane do odbioru II i III programu nadawanego na falach decymetrowych.

Odbiorniki przenośne. 

Odbiorniki tego typu są przystosowane już ido odbioru fal metrowych z modulacji częstotliwości; odznaczają się dużą wiernością odtwarzania i niskim kosztem eksploatacji.


Rys. 1. Odbiornik "Mariola".


Rys. 2. Odbiornik "Laura".


Rys. 3. Odbiornik "Ewa" oraz "Agata".

Odbiorniki stołowe.

Mimo już z górą 20-letniej tradycji produkcji odbiorników radiowych w kraju ciągle jeszcze odczuwa się na rynku brak sprzętu wysokiej klasy zadowalającej miłośników dobrej muzyki.


Rys. 4. Odbiorniki DML-301 i DML-351.


Rys. 5. Odbiornik III klasy "Fagot".

Telewizory.

Czytaj więcej: Radioamator i Krótkofalowiec 1971/03

Radioamator i Krótkofalowiec 1972/10


Radioamator i Krótkofalowiec Polski, Rok 22, Październik 1972 r., Nr 10.

 TREŚĆ NUMERU.

 • Z KRAJU I ZAGRANICY.
  • Misja handlowa przemysłu radiowego USA w Polsce (245)
  • XVII Generalne Zebranie Międzynarodowej Naukowej Unii Radiowej (URSI) (245)
  • Radiotelefon na zakres 450 - 470 MHz (245)
  • Nowe przyrządy pomiarowe marki CSRS (245)
  • Elektronika powszechnego użytku na Międzynarodowych Targach Poznańskich (246)
 • TELEWIZJA.
  • Ogólne omówienie zasadniczych podzespołów w odbiornikach telewizji kolorowej - Cz. I - Marek Tarnowski (249)
 • ELEKTROAKUSTYKA.
  • Stereofoniczny zestaw akustyczny "Ziphona S" - Cz. II i ostatnia - mgr inż. Jerzy Serafin (250)
  • Przedwzmacniacz do magnetofonów ZK 140 i ZK 145 - Janusz Gajewicz (262)
 • RADIOKOMUNIKACJA AMATORSKA.
  • Tranzystorowy odbiornik do łowów na lisa "FOX" - Ludwig Dzida - SP3CAR (253)
 • TECHNIKA POMIAROWA.
  • Oscyloskop impulsowy - Zbigniew Waluś (255)
 • CZY WIECIE, ŻE... (263)
 • RÓŻNE.
  • Praktyczne porady warsztatowe - Juliusz Kabarowski (264)
 • KRÓTKOFALOWIEC POLSKI (265)
 • RADIOAMATORSTWO W LOK (268)

Z KRAJU I ZAGRANICY.

 • Misja handlowa przemysłu radiowego USA w Polsce.
  W dniach 18-23 września przebywała w Warszawie specjalna misja handlowa złożona z prezydentów i dyrektorów 12 najpoważniejszych firm radiowych USA dla nawiązania kontaktów handlowych i zbadania możliwości dostarczania na nasz rynek produktów takich firm, jak RCA, COLLINS-RADIO, GENERAL DATA Comm, Industries, ITT, MAGNAVOX, GENERAL DYNAMICS Corporation.
 • XVII Generalne Zebranie Międzynarodowej Naukowej Unii Radiowej (URSI).
  W dniach 21 do 29 września bieżącego roku pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza odbyło się w Warszawie Generalne Zebranie Międzynarodowej Naukowej Unii Radiowej (Union Radio Scientifique Internationale) z udziałem ponad 600 naukowców z 31 krajów.
 • Radiotelefon na zakres 450 - 470 MHz.
  Coraz większe zapotrzebowanie na częstotliwości dla różnych służb ruchomych zmusiło producentów do przejścia na zakresy dal decymetrowych.
  Przykładem rozwiązania tego typu sprzętu jest radiotelefon "Pocketfone" firmy PYE (Rys.).
 • Nowe przyrządy pomiarowe produkcji CSRS.
  W znanej z wysokiej jakości produkcji przyrządów pomiarowych czechosłowackiej firmie METRA-BLANSKO opracowano serię nowoczesnych przyrządów pomiarowych dla różnych zastosowań serwisowych i laboratoryjnych. Przykładem takiego rozwiązania jest przyrząd typu PU 160 przeznaczony do pomiarów napięć i oporów o dużym oporze wejściowym (Rys.).


Radiotelefon "Pocketfone" (z lewej) i elektroniczny przyrząd typu PU 160 (z prawej).

 •  Elektronika powszechnego użytku na Międzynarodowych Targach Poznańskich.


Światłomierz i odbiornik tranzystorowy wyposażony w wewnętrzną antenę ferrytową oraz antenę teleskopową.


Rozbudowane odbiorniki radiowe wielozakresowe.

Ogólne omówienie zasadniczych podzespołów w odbiornikach telewizji kolorowej - Część I.

Ze względu na różnice występujące w różnych konstrukcjach odbiorników telewizji kolorowej ograniczam się tu tylko do ogólnego opisu podzespołów stosowanych w odbiornikach produkcji europejskiej.

Układ odbiornika programów telewizji kolorowej jest znacznie bardziej skomplikowany w porównaniu z odbiornikiem telewizji czarno - białej. Szereg zespołów ma zaostrzoną tolerancję, co rzutuje na bardzo skomplikowany proces technologiczny. W artykule tym, przeznaczonym dla czytelników znających zagadnienia TY czarno - białej, będą opisane tylko te podzespoły odbiorników telewizji kolorowej, które znacznie różnią się od dotychczas stosowanych w odbiornikach telewizji czarno - białej.

Stereofoniczny zestaw akustyczny "ZIPHONA-S" - Część II i ostatnia.

Konstrukcja

Wzmacniacz akustyczny wraz z gramofonem "Ziphona" umieszczono w obudowie o rozmiarach 400 x 300 x 100 mm, wykonanej ze sklejki, którą następnie oklejono fornirem. Boki obudowy (grubości 10mm) łącznie ze ścianką dolną (grubości 8mm) stanowią jedną całość, natomiast płyta górna przeznaczona do umocowania gramofonu jest wykonana ze sklejki o grubości 12mm i przykręcona do obudowy za pomocą czterech wkrętów do drewna. Otwór do zamocowania gramofonu "Ziphona" wycinamy zgodnie z ulotką dołączoną przez producenta.

Wszystkie bloki funkcjonalne wzmacniacza akustycznego są przymocowane do obudowy urządzenia.

Przedwzmacniacz (oba kanały) został zmontowany na płytce drukowanej (Rys. 5), której widok ogólny przedstawiono na Rys. 6.


Rys. 5. Połączenia drukowane i rozmieszczenie elementów na płytce przedwzmacniacza.

Czytaj więcej: Radioamator i Krótkofalowiec 1972/10

Radioamator i Krótkofalowiec 1964/10


Radioamator i Krótkofalowiec, październik 1964r., rok 14, Nr 10.

Treść numeru (2 strona okładki)

Dni Książki i Prasy Technicznej 1964 r. - Uzupełnij swoją biblioteczkę (2 strona okładki)

Z Kraju i zagranicy (233)

 • Międzynarodowa wystawa zastosowania radioizotopów w przemyśle.
  W dniach od 11 do 25 października w Muzeum Techniki PKiN w Warszawie, zorganizowana zostanie międzynarodowa wystawa urządzeń radioizotopowych i elektronicznych, mających zastosowanie w przemyśle, automatyzacji procesów produkcyjnych, defektoskopii radioizotopowej itp.
  Ta nowa gałąź techniki coraz szerzej wkracza w różne dziedziny gospodarki narodowej, jak np. do przemysłu ciężkiego, metalurgii i górnictwa, geologii, przemysłu chemicznego, naftowego, medycyny, a także przemysłu spożywczego i rolnictwa.

Przelicznik tranzystorowy o pojemności zliczania 104 impulsów, produkcji BUTJ.

 • Kabina telewizjofoniczna.
  Udane eksperymenty nad równoczesnym przekazywaniem obrazu rozmawiających abonentów telefonicznych oraz eksploatacja takich usług w niektórych krajach (np. w ZSRR), skłoniła producentów do opracowania i oferowania Zarządom Telekomunikacyjnym kabin telefoniczno - telewizyjnych, wyposażonych w kamerę telewizyjną i ekran kineskopu, na którym można równocześnie obserwować rozmówcę.

 Kabina telewizjofoniczna demonstrowana przez jedną z firm japońskich.

 • Amatorski videomagnetofon.
  Zapis magnetyczny obrazów telewizyjnych pasjonuje również eksperymentujących radiotechników, jak świadczy o tym model videomagnetofonu, opracowany przez jednego z techników telewizyjnych w NRF.


Videomagnetofon

Na 15-lecie Wydawnictw Komunikacji i Łączności (234)

... Po 15 latach pracy dorobek Wydawnictwa jest imponujący. Wyrażają to miliony egzemplarzy wydanych książek, podręczników, poradników i czasopism. Zarówno książki jak i czasopisma takie jak: "Morze", "Skrzydlata Polska", "Motor", "Sygnały", "Radioamator i Krótkofalowiec" czy "Łączność" są dobrze wprowadzone i są poszukiwane na rynku czytelniczym...

Wystawa czechosłowackiej elektroniki w Warszawie (234)

W dniach od 5 do 18 lipca br. otwarta była z Czechosłowackim Ośrodku Informacji w Warszawie wystawa elektronicznej aparatury pomiarowej oraz urządzeń do automatyzacji różnych procesów produkcyjnych w przemyśle.
Radiotechników niewątpliwie mogły zainteresować nowe rozwiązania przyrządów elektronicznych zarówno laboratoryjnych jak i stosowanych w serwisie napraw odbiorników radiowych i telewizyjnych. Klasa tych przyrządów świadczy o dużym postępie technicznym, jakiego dokonano u naszych południowych sąsiadów...


Mikroskop elektronowy typ BS242D (z lewej) i nowy model woltomierza lampowego typ BM-388 (z prawej)

 
Mostek RLC typ TM393 (z lewej) i wobulator typ BM419 (z prawej)

 
Generator telewizyjny typ BM262 (z lewej) i generator impulsów typ BM470 (z prawej)

Odbiornik "Aida" z adapterem i wzmacniaczem (236)

Na rynku znajduje się jeszcze pewna ilość radioodbiorników "Aida" produkcji krajowej, wyposażonych w gramofony elektryczne "Ziphona" produkcji NRD. Gramofon "Ziphona" jest pierwszym tego typu urządzeniem dostępnym na rynku, a dorównującym pod pewnym względem najwyższej klasy gramofonom stacyjnym, używanym w radiofonii i fonografii, mianowicie - zawieszenie silnika i konstrukcja napędu talerza eliminują wibracje, które drogą mechaniczną mogłyby przenosić się na system ruchomy wkładki adapterowej wówczas, gdy opiera się ona o płytę gramofonową. Wyeliminowanie tej wady oraz wysoka jakość zastosowanych wkładek adapterowych sprawiają, że posiadając odbiornik z takim właśnie gramofonem warto się postarać o odtwarzanie pełnego pasma nagranych na płytę częstotliwości.
dodatkową zachętą jest to, że konstrukcja zastosowanego ramienia adapterowego umożliwia zastąpienie zwykłych wkładek adapterowych - wkładkami stereofonicznymi, dostępnymi od czasu do czasu na naszym rynku. Nie wymaga to żadnych przeróbek mechanicznych. Właściciel odbiornika "Ada" może więc stać się posiadaczem zestawu stereofonicznego dość wysokiej jakości, przy niewielkiej, możliwej dla średnio zaawansowanego radioamatora, przeróbce samego odbiornika oraz stosunkowo niewielkim nakładzie kosztów.
Przeróbka polega na wbudowaniu drugiego stopnia wyjściowego, takiego samego, jak istniejący w odbiorniku, wymianie transformatora sieciowego na większy oraz zastąpieniu pojedynczych potencjometrów siły głosu i barwy dźwięku podwójnymi, umocowanymi na wspólnej osi. Ponadto należy zrezygnować z głośników umieszczonych w skrzynce odbiornika i zastąpić je dwoma dowolnej konfiguracji głośnikami, umieszczonymi w narożach pokoju...


Wygląd zewnętrzny kolumny głośnikowej.

 
Ciasny montaż potencjometrów wewnątrz obudowy radioodbiornika.

Wzmacniacz drugiego kanału posiada dla uproszczenia ten sam układ elektryczny, co fabryczny wzmacniacz małej częstotliwości, w który wyposażony jest odbiornik.

 
Wzmacniacz małej częstotliwości, w który wyposażony jest odbiornik.

Rozwiązanie montażowe jest dowolne, pamiętać należy tylko o tym, aby oba transformatory głośnikowe były jednakowe oraz aby połączyć przewody zerowe z masą układu w jednym punkcie, zaznaczonym na schemacie. W ten sposób unika się dodatkowego przydźwięku.

Czytaj więcej: Radioamator i Krótkofalowiec 1964/10

Radioamator i Krótkofalowiec 1978/02


Radioamator i Krótkofalowiec Polski, rok 29, luty 1978, 2'78

 • OGŁOSZENIA (2 strona okładki)
 • Z KRAJU I ZAGRANICY (25)
  • Satelitarny system radionawigacyjny "TRANSIT"
   Szerokie wprowadzenie satelitów dla łączności radiowej znalazło zastosowanie również w dziedzinie radionawigacji morskiej. W dotychczas rozpowszechnionych systemach, jak DECCA, LORAN czy OMEGA, osiągana dokładność zlokalizowania statku nie przekracza 2 mil morskich (około 3600 m), natomiast rozwijający się system satelitarny "Transit" umożliwia uzyskanie dokładnego położenia statku w granicach do 200 m, przy czym sama czynność dokonywania namiaru jest zautomatyzowana za pomocą komputera.
   Urządzenie tego tylu (MX1102) było demonstrowane na ostatnich MTP przez firmę Magnavox. Cztery takie urządzenia zostały dostarczone dla Polski; jedno z nich zainstalowano na statku rybackim "Sagitta" należącym do Dalmoru...


MX1102

 • Z KRAJU I ZAGRANICY (25)
  • Urządzenia Dolby do redukcji szumów
   Urządzenia DOLBY "wchodzą" już powszechnie do techniki zapisu magnetycznego i optycznego w radiofonii, filmie dźwiękowym oraz produkcji płyt gramofonowych...
  • Przyszłość płyt wizyjnych
   Jak wykazała dyskusja na konferencji "Video Disc 77" (Londyn - listopad 1977), płyty wizyjne staną się niedługo poważnym konkurentem dla magnetowidów kasetowych. W stosunku do magnetowidu, którego koszt wynosi około 1500 dol. USA, odtwarzacz płytowy będzie o połowę tańszy, zaś w stosunku do kasety z taśmą dla dwugodzinnego odtwarzania w cenie około 50 dolarów - płyta wizyjna może być tylko nieco droższa od płyt gramofonowych. Dotychczas istnieją trzy systemy płyt wizyjnych. Najstarszym historycznie jest system TELDEC, demonstrowany po raz pierwszy w 1970 r. Odtwarzanie obrazów czarno-białych trwało 4 minuty. Obecnie można już odtwarzać obraz kolorowy (z dźwiękiem) w czasie około 10 minut...
  • Radiotelefony do osobistego użytku
   Dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki cieszą się radiotelefony pracujące w tak zwanym Citizen Band (CB) - dosłownie w pasmie obywatelskim 26,965-27,405 MHz. Są to radiotelefony dostępne dla wszystkich i najczęściej montowane w samochodach osobowych. W pasmie tym mieści się 40 kanałów, przy czym moc wyjściowa nadajnika jest ograniczona do 4W (przepisami FCC)...


Radiotelefon "Fanfare 185DF" firmy FANON-COURIER


Przenośne radiotelefony typu "walkie-talkie"

 • Dynamiczne zniekształcenia intermodulacyjne wzmacniaczy tranzystorowych (27)
  Gdy opanowana została produkcja nowoczesnych tranzystorowych wzmacniaczy Hi-Fi i stały się one elektroakustycznym sprzętem powszechnego użytku, zauważono interesujące zjawisko - niektóre wzmacniacze o bardzo dobrych parametrach dawały wyniki gorsze od dobrych wzmacniaczy lampowych. Brzmienie muzyki było "twarde" o odcieniu "metalicznym" lub "szorstkim". Kilka firm produkujących sprzęt elektroakustyczny próbowało nawet wykorzystać to zjawisko do swoich interesów, propagując wzmacniacze Hi-Fi z końcowym stopniem lampowym, pracującym w klasie A lub płytkiej klasie AB. Zjawisko było tym bardziej interesujące, że porównanie subiektywne, w zasadzie identycznych co do parametrów wzmacniaczy Hi-Fi różnych firm, dawało zauważalne różnice w jakości brzmienia muzyki...

  Czytaj więcej: Radioamator i Krótkofalowiec 1978/02