Antena 1935/16


Antena, Rok II, Nr. 16, Ilustrowany Tygodnik dla Wszystkich
21 kwietnia 193 r.

 • Pięciolecie Rozgłośni Lwowskiej Polskiego Radja (2)
 • Dlaczego Lwów kocha swoje radjo? (3)
 • Śmierć i zmartwychwstanie świata (4)
 • Pelplin - stolica biskupów chełmskich (5)
 • Mistrz J. Paderewski słucha transmisji z Warszawy (6)
 • Ś. p. Emil Młynarski (6)
 • Przy otwartym głośniku (7)
 • Polska widziana z samolotu (7)
 • O czem mówią w Polskiem Radjo... (8)
  • Na sumę 200.000 złotych subskrybowali Pożyczkę Inwestycyjną pracownicy "Polskiego Radja".
  • Rezurekcyjna "Rozmowa dzwonów" w Wielką Sobotę.
  • Reportaż z Krakowa na falach amerykańskich.
  • Kierownik Wydz. Muzycznego P. Radjo.
  • "Żywy" Mieczysław Fogg śpiewa w P. R.
 • "Mixer muzyczny" - wywiad z Tadeuszem Sygietyńskim (8)
 • Aktualia radjowe (9)
 • Chopin w poezji polskiej (10)
 • Krytykujemy... (11)
 • Nieśwież (11)
 • Jedz, pij i popuszczaj pasa... (12)
 • Konkurs na projekt idealnego programu niedzielnego (14)
 • Jubileusz "Wesołej Fali" (14)
 • Trochę o "zmorze martwego sezonu" (18)
 • Artyści Wesołej Fali Lwowskiej (19)