Radio dla Techników i Amatorów 1948/11-12

Radio dla Techników i Amatorów, list-grudz 1948r., rok III, Nr 11/12

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Z historii radiofonii przewodowej w ZSRR. Ośrodek techniczno - kontrolny OIR. Ipsofon.
 • Grzejnictwo elektronowe (3)
  Właściwości grzejnictwa elektronowego. Nagrzewanie indukcyjne. Nagrzewanie dielektryczne. Instalacje grzejnictwa elektronowego.
 • Promieniowanie impulsowe (9)
 • Głośnik dynamiczny (12)
  Opis konstrukcji i sposobu działania. Promieniowanie akustyczne. opory ruchu mechanizmu drgającego. Wpływ warunków mechanicznych na promieniowanie akustyczne.
 • Przesyłanie programów radiowych drogą kablową.
  Część 2: kable szerokowidmowe (18)
 • Przegląd schematów (21)
  • Odbiornik Volksempfänger VE 301 Wn
  • Odbiornik radziecki VV-661
 • Jak zostać krótkofalowcem (24)
 • 1-V-1 Odbiornik pasmowy dla krótkofalowców (25)
 • Pomoce elektronowe dla osób o przytępionym słuchu (29)
 • Spis rzeczy za rok III-1948 (31)
 • Nomogram Nr 23:
  Obciążalność oporów (32)