ROK II LISTOPAD - GRUDZIEŃ 1947 R. NR 11/12 (Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, cena 60 zł)

TREŚĆ NUMERU (w skrócie):

 1. Z kraju i zagranicy.
 2. Telewizja w lotnictwie.
 3. Zasady obliczania odbiorników i wzmacniaczy (dalszy ciąg).
 4. Wtórnik katodowy.
 5. Przegląd schematów.
 6. Tania dwuobwodówka dla początkujących.
 7. Kącik krótkofalowca.
 8. Nomogram Nr. 17.

ZAWARTOŚC NUMERU (szczegółowo)

Z KRAJU I ZAGRANICY (1)

 • SPOŁECZNY KOMITET RADIOFONIZACJI KRAJU ORGANIZUJE AKCJĘ PRZYSPOSOBIIENIA RADIOAMATORÓW.
  Podjęta tuż po wojnie i nadal prowadzona akcja radiofonizacji kraju objęła przede wszystkim inwestycje, to jest budowę radiofonicznych urządzeń nadawczych oraz zmontowanie nowej na naszym gruncie - radiofonii przewodowej, opartej o sieć radiowęzłów i zbiorowych urządzeń radiowych. Wymienione urządzenia stały się niezbędną bazą dla dalszego rozwoju odrodzonej radiofonii.

 
Dyrektor Naczelny Polskiego Radia Wilhelm Billig przemawia w czasie obrad Walnego Zjazdu Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju.

 • MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA RADIOWA W PRADZE.
  Na I Międzynarodowej Wystawie Radiowej w Pradze Czeskiej, zorganizowanej z okazji 25-lecia istnienia Radia Czechosłowackiego widzieliśmy obok efektownych eksponatów pawilonu czechosłowackiego, pawilony radiofonii węgierskiej i polskiej.
  Pawilon polski cieszył się szczególną frekwencją, zwracając uwagę zwiedzającym zarówno estetyką eksponatów, jak też ich treścią, ilustrującą imponujący dorobek naszej radiofonii.


Ogólny widok Wystawy.

Telewizja w lotnictwie (4)

Szybki rozwój techniki telewizyjnej w ciągu kilku ostatnich lat doprowadził do jej zastosowania w najróżniejszych dziedzinach. Jedną z takich dziedzin, gdzie telewizja zdobyła poważne miejsce, jest lotnictwo wojskowe. W ubiegłej wojnie przy pomocy urządzeń telewizyjnych nakierowywano z odległości na cel bomby dużego kalibru, samoloty wywiadowcze przekazywały obrazy z terenu walk do głównej kwatery itp. Pomysł zastosowania telewizji w lotnictwie powstał jeszcze w roku 1934 kiedy to znany pionier telewizji dr V. K. Zworykin zaproponował użycie urządzeń telewizyjnych do skutecznego naprowadzania bomb na cel; w tym czasie w Japonii organizowano samobójcze oddziały żywych torped.

 
dr. V. K. Zworykin (wynalazca Ikonoskopu)

Pierwszy model urządzenia opracoowała firma R.C.A. w roku 1935. W latach 1941 i 1942 udoskonalono i zmniejszono wagę urządzeń do kilkudziesięciu kilogramów, przy czym pokonano najrozmaitsze trudności związane z pracą urządzenia w dużym zakresie temperatur, wilgotności i wysokości. Opracowano zasadniczo trzy typy: BLOCK I, II i III) służący przede wszystkim do kierowania bombami ślizgowymi oraz do bliskich wywiadów, MIMO odpowiednik poprzedniego typu dla bomb rzucanych bezpośrednio na cel i RING - normalna stacja telewizyjna o mocy 1kW z dwiema lub trzema kamerami przeznaczona do celów wywiadowczych.
Urządzenie "block" był to nadajnik telewizyjny zmontowany w bombie 2000 funtowej typ GB-4. Bomba zrzucona z samolotu w odległości około 20 km od celu leciała lotem ślizgowym; kamera telewizyjna umocowana u spodu przekazywała przy pomocy nadajnika (moc 15 W w pasie 300 Mc/s) i anteny kierunkowej obraz "widziany" przez bombę.


Bomba GB-4.

W samolocie macierzystym, który mógł krążyć w odległości do 25 km od celu, obraz obserwowany był przez bombardiera, który dwoma miniaturowymi knypelkami regulował drogą radiową stery bomby i w ten sposób nakierowywał ją na cel. Urządzenia tego rodzaju były wmontowane w latających fortecach.


Bombardier sterujący bombą GB-4.

Zasady obliczania odbiorników i wzmacniaczy (Dalszy ciąg) (7) 
 

 

Wtórnik katodowy (11) 

Przegląd schematów (17)

Na schemacie Nr 38 przedstawiony jest układ odbiornika typu GRAETZ 66W 370642/A.
Jest to super sześcioobwodowy, trzylampowy (plus czwarta prostownicza), o trzech normalnych zakresach fal (krótkie, średnie i długie).


Schemat Nr 38. 

Schemat Nr 39 przedstawia układ odbiornika typu RSZ-47 (AGA - 1743) w wykonaniu P.Z.T.R.
Jest to super sześcioobwodowy, pracujący na lampach (serii 7 woltowej) produkcji amerykańskiej, trzyzakresowy, o częstotliwości pośredniej 463 kc/s.


Schemat Nr 39.

Tania dwuobwodówka dla początkujących (20)

Młody radioamator po eksperymentach nad jednoobwodówkami pragnie zwykle rozbudować swój odbiornik, aby powiększyć zarówno zasięg odbiornika jak i selektywność, która w jednoobwodówce przedstawia wiele do życzenia.
Poniżej podajemy opis taniego odbiornika prostego w budowie, który mimo to daje zachęcające rezultaty.


Schemat układu. 


Widok zmontowanego układu.

Kącik Krótkofalowca - Nadajniki  Cz. I (23)

Jak powstają oscylacje w nadajniku.

Zanim przystąpimy do opisów budowy i działania nadajników, zaznajomimy początkujących krótkofalowców z istotą drgań elektromagnetycznych w obwodach rezonansowych, w obwodach, które są zasadniczym elementem każdego nadajnika.
Dla lepszego zrozumienia zjawisk, omówimy najpierw podobne przebiegi jakie spotykamy w życiu codziennym. Przypatrzmy się np. zegarowi wahadłowemu; o ile jest on nakręcony, wahadło wykonuje miarowe ruchy, a energię na pokrycie strat tarcia dostarcza napięta sprężyna za pośrednictwem dźwigni, kółek zębatych itd.


Rys. 1.

Weźmy pod uwagę oddzielne wahadło jak na rys. 1 w postaci ciężarka zawieszonego na sznurku...

Nasi Czytelnicy piszą (27)

Zbudowałem sobie superheterodynę, której ostateczny schemat po licznych przeróbkach aparatu przesyłam w załączeniu. 


Rys. 1. Schemat superheterodyny.

Odpowiedzi Redakcji (30)

 • "Majster Popsuj", Warszawa.
  Przez przyłożenie uziemienia do siatki sterującej lampy żarzonej bezpośrednio z sieci, popłynął przez nią tak duży prąd emisyjny, że w bardzo krótkim czasie spowodował spalenie jej włókna. Manipulowanie przy odbiornikach typu uniwersalnego wymaga dużej uwagi i ostrożności.

Z nowych książek (30)

Nakładem Biura Wydawnictw Polskiego Radia ukazała się książka pt. "Fizyczne podstawy radiotechniki", angielskiego autora M. Nelkona, doświadczonego pedagoga w szkoleniu radiotechników.

Nomogram Nr 17 - Osłabienie niskich częstotliwości we wzmacniaczu oporowym (31)RADIO Miesięcznik dla Techników i Amatorów Rok II - 1947 - Spis Rzeczy (3 strona okładki)