RADIO dla Techników i Amatorów, Rok I, Marzec 1946r., Nr 1.

 • Od Redakcji (1)
     Nowa, odkrywająca się przed nami epoka energii atomowej musi postawić przed nami na porządku dziennym teraz już swoje zadania: Kultura techniczna winna stać się własnością nie tylko jednostek, ale szerokich warstw naszego społeczeństwa. Przyswojenie sobie pewnych nawyków, metod i wiadomości technicznych jest również podstawowym warunkiem dla stworzenia odpowiednio szerokiego zespołu ludzi, mogących czynnie współpracować w odbudowie i budowie radiofonii i telewizji w Polsce demokratycznej.
     Zadania, stojące przed radiotechnikami naszymi są olbrzymie, nie tylko wskutek konieczności rekonstrukcji tego co było, ale i stworzenia tego, czego dotychczas nie było t. j. powszechności radia.
     Takie były pobudki, które kierowały nami przy wydaniu nowego miesięcznika dla techników i radioamatorów - "RADIO"
 • Przegląd zagadnień w budowie odbiorników (2)
     Nadajnik i odbiornik są skrajnymi członami radiowego przekazywania sygnałów. W urządzeniach nadawczych i odbiorczych przeprowadzane są ulepszenia techniczne, tak by dojść do granic praktycznie osiągalnych możliwości. Ze strony odbiorczej należy się przystosować do warunków, stworzonych przez stronę nadawczą, oraz przez warunki środowiska przenoszącego.
     Warunki po stronie nadawczej są przede wszystkim uzależnione od braku rozporządzalnych długości fal. Przy modulacji amplitudy z wykorzystaniem obu stron widma dla uniknięcia przeszkadzania wzajemnego, zmniejsza się moc nadajników oraz odstęp między falami więcej, niżby to było pożądane z innych względów.
  • Wpływ postępu w budowie lamp.
      Postęp w budowie lamp w ciągu ostatnich 10 lat następował skokami przez wiele etapów wykonawczych, różniących się nie tylko co do własności elektrycznych, lecz również co do wykonania zewnętrznego, połączeń z cokołem i wykonania cokołu. W ten sposób prawie w każdym roku należało wycofywać z obiegu dużą ilość lamp różnych typów. Nowo skonstruowane lampy były natychmiast stosowane do nowych typów odbiorników i rzadko który typ odbiornika był produkowany dłużej niż jeden rok.
 • Modulacja częstotliwości (6)
     W ciągu ostatnich lat modulacja częstotliwości nabrała bardzo dużego znaczenia i znalazła liczne zastosowania. Dość powiedzieć, że obecnie w Ameryce nawołuje się radiosłuchaczy do tego, by nabywali odbiorniki, dające możliwość odbioru fal, modulowanych w ten sposób, gdyż szereg radiostacji w niedługim czasie stosować już będzie modulację częstotliwości.
  • Modulacja amplitudy a modulacja częstotliwości.
  • Dewiacja (odchylenie).
  • Współczynnik głębokości modulacji częstotliwości.
  • Zakłócenia, a głębokość modulacji.
  • Szerokość widma modulacji częstotliwości.
  • Odbiór fal z modulacją częstotliwości.
  • Ogranicznik.
  • Diskriminator (detektor częstotliwości).
 • Nowy angielski super 3-lampowy (10)
     Na rynku angielskim ukazał się nowy super jednej z firm w Cambridge. Opis jego podaje "Wireless World". Sądzimy, że czytelników naszych zainteresuje opis tego odbiornika, choćby ze względu na chęć zorientowania się, jakie typy odbiorników będą miały szanse powodzenia w okresie powojennym
  • Układ elektryczny odbiornika.

  •    Nowy angielski super 3-lampowy (schemat ideowy).
  • Niektóre szczegóły konstrukcyjne.
      Chassi daje się bardzo lekko wyciągać ze skrzynki. Głośnik daje się łatwo odłączyć, gdyżź przyłączony jest przy pomocy wtyczek. Gałki z przedniej strony odbiornika są tego rodzaju konstrukcji, że dają się wcisnąć.
 • Oporowo - pojemnościowy generator niskiej częstotliwości (12)
     
  Zasada działania ogólnie używanych, pomiarowych generatorów niskiej częstotliwości polega na wytwarzaniu dwóch drgań wysokiej częstotliwości, doprowadzonych następnie do układu nieliniowego np. lampy detektorowej. Ponieważ częstotliwości f1 i f2 tych drgań są bardzo zbliżone, powstaje drganie niskiej częstotliwości, będące różnicą f1-f2.

 • Kondensator jako opór redukcyjny w obwodzie żarzenia odbiorników uniwersalnych (15)
     Zamiana spalonej lub uszkodzonej lampy oporowej w obwodzie żarzenia odbiornika uniwersalnego nastręcza obecnie duże trudności, spowodowane brakiem należytych części.
     Otóż jeżeli odbiornik jest zasilany z sieci prądu zmiennego odpowiedni opór redukcyjny można z powodzeniem zastąpić przez kondensator. W tym celu nadają się zwykłe kondensatory papierowe (blokowe).
 • Signal - generator (Oscylator modulowany) (16)
  • Omówienie układu.
  • Zasilanie.
  • Attenuator,
  • Obwody.
  • Ekranowanie.
  • Cechowanie.
  • Spis części.
 • Magnetyczne stabilizatory napięć (22)
     Prawie wszystkie przyrządy pomiarowe oraz precyzyjne lampowe urządzenia eksploatacyjne mają zasilenie sieciowe. Większość tej aparatury jak woltomierze lampowe, wzmacniacze pomiarowe, przyrządy do pomiaru natężenia prądu mają skale cechowane i wymagają stałości napięć zasilających obwody anodowe, żarzenia i siatkowe.
 • Przegląd schematów odbiorników fabrycznych produkcji z roku 1940 - 1944 (24)
     Na naszym terenie znajdują się obecnie odbiorniki różnego pochodzenia. Często przy naprawach tych odbiorników zmuszeni jesteśmy zdejmować schematy co zajmuje wiele czasu i nie zawsze da się dokładnie przeprowadzić. Pragnąc przyjść z pomocą licznej rzeszy radiotechników będziemy umieszczali schematy różnych odbiorników dając oprócz tego możność przeglądu zmian i nowości w układach.

  •    Odbiornik radiowy: Telefunken typ 913 WK.

  •    Odbiornik radiowy: Super Telefunken 965 G.W.

  •    Odbiornik radiowy: Super Körting Nobilis 40 WK.

  •    Odbiornik radiowy: Super Saba 357 WK.
 • Tabele lamp do odbiorników i wzmacniaczy (29)
     Różnorodność typów lamp jakie znajdują się na naszym rynku, skłoniły nas do opracowania tabel obejmujących wszystkie rodzaje lamp dzisiaj spotykanych.
 • Nomogram Nr 1 - obliczanie transformatorów sieciowych (31)
     Dla transformatorów małej mocy (do 1kW) przeznaczonych dla zasilania odbiorników i wzmacniaczy radiowych z wystarczającą dokładnością możemy obliczyć wszelkie dane, posługując się poniższym nomogramem.

Radio dla Techników i Amatorów - cała lista