Radio dla Techników i Amatorów 1949/01-02


RADIO dla Techników i Amatorów, Rok IV, Styczeń - Luty 1949r., Nr 1 - 2.

 • Z kraju i zagranicy (1)
  • Radioteleskop.
  • Radar w przyrodzie.
 • Mostek do pomiarów oporności i pojemności (3)
     W praktyce warsztatowej bardzo często powstaje konieczność zmierzenia kondensatora lub oporu. Szczególnie pierwszy pomiar nastręcza dużo poważnych trudności. Aby stworzyć amatorom warunki do systematycznej pracy we własnych warsztatach i zapoznać ich z metodami prostych pomiarów, został opracowany w laboratorium miesięcznika "Radio" stosunkowo łatwy układ, który nie powinien sprawiać trudności w zrozumieniu jego pracy, a w związku z tym zbudowanie go powinno być równie łatwe. Układ ten jest wzorowany na opracowanym przez laboratoria Philipsa mostku pod nazwą "Philoscop".
 • Głośnik dynamiczny (Ciąg dalszy) (8)
 • Reperacja kondensatorów elektrolitycznych (12)
 • Nowe ogniwa (15)
 • Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (18)
  • Część 3: Teoria linii, właściwości przenoszenia.
 • Przegląd schematów (22)
  • Schemat numer 52: Odbiornik radiowy radziecki ryskiej fabryki "Radiotechnika" typ T-755.
  • Schemat numer 53: Odbiornik radiowy Telefunken T3877S, typu samochodowego.
 • Krótkofalarstwo (25)
  • Sposób prowadzenia korespondencji.
 • Podwajanie częstotliwości (28)
 • Prosty pomiar ilości zwojów w transformatorze (31)
 • Odpowiedzi Redakcji (31)
 • Nomogram numer 24 (32)
  • Wyznaczanie mocy urządzeń dźwiękowych.

Radio dla Techników i Amatorów - cała lista